Livrare

Bucuresti - 8 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 200 Lei

Unele loc. din jud. Ilfov - 8 Lei (24-48 ore)
Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 12 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

*La depozit veti beneficia de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurii C.H. Beck (10%) si Express Publishing (7%).
**Stocul depozitului nu este legat de site.

Detalii complete aici...

REDUCERE 20%
55,20 Lei 69,00 Lei
La cerere
(Timpul de livrare difera in functie de furnizor, dar in general comenzile se livreaza rapid. Apelati pentru informatii!)
Editura: National
Cod: 20246 NATIONAL
Vezi mai multe detalii...

TRATAMENTUL ENDODONTIC. VALERIU CHERLEA

Tratamentul endodontic

Valeriu Cherlea

CUPRINS

Capitolul l: EXAMENUL CLINIC . . . . . . ~. . . . .7
Criterii de evaluare a tratatului endodontie .8
Diagnosticul endodontic ............... 8
Examen clinic. Inspecţia .............. lO
Palparea. .......................... 10
Percuţia ............................ 10
Mobilitatea. ........................ 10
Teste de vitalitate. ................... ll
Anestezie selectiva .................. 13
Transiluminarea ..................... l 3
Examen radiografie .................. 14
Apoziţia osoasã ..................... 16
Planul de tratament .................. 18
Probleme medicale ale endodonţiei. ..... 2I
infectia de focar ..................... 22
Tratamentele endodontice la pacienţii
cu ri se ............................ 22.

Capitolul 2: HISTOLOCIA şi FIZIOLOGIA

PIZLPEIDENTARE
Functiile pulpei ...................... 26
Dezvoltarea pulpară. ................. 27
Anatomiapulparã
Histologia pulpci dentare ............. 30
Elemente structurale celulare. .......... 31
Celulele cu rol în apărare ............. 32
Raspunsul pulpei la inflamatie ......... 38
Modificările pulpare „de vârstă“ ........ 38

Fiziologia pulpe-dentinarã ............ 39

Reacţia pulpei la substanţele

permeabilizante ...................... 40
Sensibilitatea dentinei ................ 40
Histologia zonei periapicale ........... 41

Capitolul 3: NOŢILNI DE ANATOMIE
ENDODONTICĂ

Cavitatea pulpară coronarã ............ 42
Cavitatea pulpará radiculará ........... 43
lncisivii superiori .................... 44
Canin superior ...................... 45
Primul premolar superior ............. 46
Al doilea prcrnolar superior ........... 46
Primul molar superior ................ 47
Al doilea molar superior .............. 48
Al treilea molar superior .............. 48
Incisiv central şi lateral inferior ........ 48
Canin inferior ...................... 48
Premolarii inferiori .................. 49
Primul şi al doilea molar inferior ....... 49

Capitolul 4: CONSIDERAŢII ASLÎPRE

SISTEMULUI DLREROS în !NFLAMAŢIA

PULPARĂ ACL'TĂ şr A MECANISMELOR

nr, TRANSMITERE A DURERI] .. . . . . . . . . . . . .51
Aplicaţii clinice ale teoriei de control

a accesului durerii ................... 57
Clasificarea afectiunilor pulpodcntinare
şi pulpoperiapicale ................... 63

Diagnosticul pozitiv şi diagnosticul dife-
renţial al leziunilor pulpare şi pcriapicale
simptomatice ....................... 64

Durerile orale şi periodale de interes
cndodontic ......................... 69

Capitolul 5: INSTRUMENTE ENDODONTICE . .73
Clasiticarea instrumentelor endodontice . .73
Descrierea instrumentelor cndodontice . . .74
Instrumente endodontice manuale noi

(moderne) ......................... 83
Descrierea instrumentelor noi .......... 84
Utilizarea laserului în tratamentul

endodontic ........................ l I l

Capitolul 6: TRATAMENTUL în: INFLAMAŢIA

PULPARÂ
Coafajul pulpar direct ............... 118
Tehnici de tratament endodontic ....... 122
Cavitatea de acces, trepanarca camerei
pulpare şi extirparea pulpei coronare . . .130

Extirparea pulpei radiculare .......... I34
Cateterismul şi determinarea lungimii

de lucru .......................... '134
Prepararea canalelor radieulare ........ 143
Tehnici de prepararea a canalului ...... 147
Analiza câtorva preparaţii eanaliculare
secventiale ........................ 155
Pulpotomie ........................ 155
Mortificarea pulpei cu substanţe

necrozante ........................ 156
Modilicari dento-parodontale posibile

după extirparca pulpará .............. !60
Modificări ce apar în timp la nivelul
parodonţiului marginal şi apical ....... !62

Capitolul 7: CARAC'I'ERIS'I'iCmr,
TRATAMENTULUI CONSERVAŢIV

îN GANGRENA PULPARÄ . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Aspecte microbiologiee ................. 165

Capitolul 8: TRATAMENTUL URGENŢELOR

ENDODONTICE ..... 184
Clasificarea simptomaticã cu scop
terapeutic O.M.S .................... 184
Tratamentul de urgenţă în pulpite ...... 186

Capitolul 9: TRATAMENTUL
PARODONTITELOR APICALE CORNICE . . . . . .190

Capitolul 10: TRATAMENTLL cu AGENTI
FIZICI
Spălátura cu aspiratie ............... 198

Ozonoterapia ...................... l 99
Ionoforcza ........................ 1 99
Diatermia cu unde medii ............. 200

Capitolul 11: RESORBŢIA RADICULARĂ . . .202

Capitolul 12: LEZIIJNI

ENDO-PARODONTALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Efectul restaurărilor dentare
asupra parodonţiului ................ 212

Capitolul 13: OBTL'RAREA CANALELOR
to...o.tooooooovootllclco214
Obturarea canalelor dupa extirparea

pulparã ........................... 215
Analiza comparativă ................ 220
Tehnici dc obturare a canalelor ........ 223
Metode de condensare a gutapercii ..... 225

Capitolul 14: OBTURAŢIA CORONARĂ
ADINŢILORDEVITALI
Restaurarea coronará cu obturaţie

simpla ........................... 238
Restaurarea coronarã a dinţilor devitali
prin opturaţii armate ................ 245

Capitolul 15: RETRATAREA CANALELOR
RADICUIARF.

Capitolul 16: ACCIDENTE CE POT APĂREA

iN TIMPUL TRA'I'AMENTULUI ENDODONTIC . . .261
Condiţii obiective cc pot duce la
apariţia. unor incidente şi accidente
in cursul terapiei endocanalicul are ..... 261

Capitolul 17: NIICROSCOPUL

ŞIENDODONŢIA
Microscopul endodontic ............. 280
Pasii-cheie ce trebuie urmaţi înainte de
folosirea microscopului în
endodonţia nechirurgicala ............ 2 82
Concluzii ......................... 286

Capitolul 18: TEHNICI DE ALBIRE-
ADINŢILOR DEVITAL!

Bibliografie..........................291


Editura National
Titlul complet: TRATAMENTUL ENDODONTIC. VALERIU CHERLEA