Livrare

Bucuresti - 7 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 200 Lei

Unele loc. din jud. Ilfov - 7 Lei (24-48 ore)
Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 12 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

*La depozit veti beneficia de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurii C.H. Beck (10%) si Express Publishing (7%).
**Stocul depozitului nu este legat de site si in cazul in care nu avem cantitatea comandata in stoc vom contacta furnizorii pentru a putea onora comanda.

Detalii complete aici...

40,50 Lei 50,00 Lei
Discount 19%
 Stoc epuizat
TESTE-GRILA - EXAMENE - ADMITERE AVOCATURA SI MAGISTRATURA
Autor(i): Malina Tebies
Editura: Universul Juridic (UJ)
Colectia: Examene
Aparitie: Iunie 2017
Nr. pagini: 368
Cod: 0072-3 UJ
Vezi mai multe detalii...

TESTE-GRILA - EXAMENE - ADMITERE AVOCATURA SI MAGISTRATURA

de Malina Tebies

Cuprins:

Abrevieri ................................................................................................................. 15

DREPT CIVIL

CAPITOLUL I. APLICAREA LEGII CIVILE IN TIMP................................ 19

CAPITOLUL II. DREPTURILE REALE ......................................................... 20

Sectiunea 1. Actiunea in revendicare ................................................................. 20

Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara artificiala .............................................. 21

Sectiunea a 3-a. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata ................ 23

Sectiunea a 4-a. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata ............... 27

Sectiunea a 5-a. Coproprietatea .......................................................................... 29

Sectiunea a 6-a. Proprietatea publica .................................................................. 31

Sectiunea a 7-a. Posesia si actiunile posesorii .................................................... 31

CAPITOLUL III. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI ..................... 34

Sectiunea 1. Donatia ........................................................................................... 34

Sectiunea a 2-a. Mostenirea legala. Nedemnitatea ............................................. 36

Sectiunea a 3-a. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea

liberalitatilor excesive ........................................................................................ 37

CAPITOLUL IV. OBLIGATIILE ...................................................................... 39

Sectiunea 1. Incheierea contractului. Nulitatile. Efectele contractului ............... 39

Sectiunea a 2-a. Modalitatile si dinamica obligatiilor ........................................ 42

Sectiunea a 3-a. Faptul juridic licit ..................................................................... 51

Sectiunea a 4-a. Raspunderea civila delictuala ................................................... 52

CAPITOLUL V. CONTRACTE SPECIALE .................................................... 54

Sectiunea 1. Contractul de vanzare ..................................................................... 54

Sectiunea a 2-a. Contractul de mandat ............................................................... 57

Sectiunea a 3-a. Contractul de locatiune ............................................................ 58

Sectiunea a 4-a. Contractul de imprumut ........................................................... 60

Sectiunea a 5-a. Contractul de intretinere ........................................................... 61

Sectiunea a 6-a. Tranzactia ................................................................................. 61

CAPITOLUL VI. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA ........................................... 63

CAPITOLUL VII. DREPTUL FAMILIEI ........................................................ 65

Sectiunea 1. Desfacerea casatoriei ...................................................................... 65

Sectiunea a 2-a. Autoritatea parinteasca ............................................................. 67 

6 Teste-grila pentru examenele de admitere in avocatura si magistratura

Sectiunea a 3-a. Obligatia de intretinere ............................................................. 69

Sectiunea a 4-a. Filiatia ...................................................................................... 70

RASPUNSURI DREPT CIVIL ........................................................................... 72

Capitolul I. Aplicarea legii civile in timp ........................................................... 72

Capitolul II. Drepturile reale .............................................................................. 72

Sectiunea 1. Actiunea in revendicare ............................................................. 72

Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara artificiala .......................................... 73

Sectiunea a 3-a. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata ............ 74

Sectiunea a 4-a. Limitele dreptului de proprietate privata .............................. 78

Sectiunea a 5-a. Coproprietatea ...................................................................... 78

Sectiunea a 6-a. Proprietatea publica .............................................................. 80

Sectiunea a 7-a. Posesia .................................................................................. 81

Capitolul III. Despre mostenire si liberalitati ..................................................... 82

Sectiunea 1. Donatia ....................................................................................... 82

Sectiunea a 2-a. Mostenirea legala. Nedemnitatea ......................................... 84

Sectiunea a 3-a. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si

reductiunea liberalitatilor excesive ................................................................. 84

Capitolul IV. Obligatiile ..................................................................................... 85

Sectiunea 1. Incheierea contractului. Nulitatile. Efectele contractului ........... 85

Sectiunea a 2-a. Modalitatile si dinamica obligatiilor .................................... 88

Sectiunea a 3-a. Faptul juridic licit ................................................................. 96

Sectiunea a 4-a. Raspunderea civila delictuala ............................................... 97

Capitolul V. Contracte speciale .......................................................................... 98

Sectiunea 1. Contractul de vanzare ................................................................. 98

Sectiunea a 2-a. Contractul de mandat ......................................................... 102

Sectiunea a 3-a. Contractul de locatiune ...................................................... 103

Sectiunea a 4-a. Contractul de imprumut ..................................................... 104

Sectiunea a 5-a. Contractul de intretinere ..................................................... 105

Sectiunea a 6-a. Tranzactia ........................................................................... 105

Capitolul VI. Prescriptia extinctiva .................................................................. 106

Capitolul VII. Dreptul familiei ......................................................................... 107

Sectiunea 1. Desfacerea casatoriei ................................................................ 107

Sectiunea a 2.-a Autoritatea parinteasca ....................................................... 109

Sectiunea a 3-a. Obligatia de intretinere ....................................................... 110

Sectiunea a 4-a. Filiatia ................................................................................ 111

DREPT PROCESUAL CIVIL

CAPITOLUL I. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE

PROCESULUI CIVIL. ACTIUNEA CIVILA ................................................. 115

CAPITOLUL II. PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL ........................ 117

Sectiunea 1. Instanta de judecata. Incompatibilitati ......................................... 117 

Drept civil 7

Sectiunea a 2-a. Partile. Reprezentarea partilor in judecata ............................. 119

Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata. Participarea

Ministerului Public in procesul civil ................................................................ 120

CAPITOLUL III. COMPETENTA INSTANTELOR

JUDECATORESTI ............................................................................................ 123

Sectiunea 1. Competenta materiala si teritoriala .............................................. 123

Sectiunea a 2-a. Incidente procedurale privind competenta instantei ............... 125

CAPITOLUL IV. ACTELE DE PROCEDURA. NULITATILE.

TERMENELE PROCEDURALE ..................................................................... 127

CAPITOLUL V. PROCEDURA IN FATA PRIMEI INSTANTE ................ 132

Sectiunea 1. Etapa scrisa .................................................................................. 132

Sectiunea a 2-a. Judecata .................................................................................. 134

Sectiunea a 3-a. Probele ................................................................................... 137

Sectiunea a 4-a. Incidente procedurale ............................................................. 139

Sectiunea a 5-a. Hotararea judecatoreasca. Efecte. Executarea provizorie ...... 141

CAPITOLUL VI. CAILE DE ATAC ............................................................... 144

Sectiunea 1. Apelul si recursul. Obiect. Termen .............................................. 144

Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare si revizuirea ........................................ 145

CAPITOLUL VII. PROCEDURA NECONTENCIOASA ............................. 147

CAPITOLUL VIII. EXECUTAREA SILITA. CONTESTATIA LA

EXECUTARE ..................................................................................................... 149

CAPITOLUL IX. PROCEDURI SPECIALE .................................................. 151

Sectiunea 1. Procedura divortului ..................................................................... 151

Sectiunea a 2-a. Masurile asiguratorii .............................................................. 152

Sectiunea a 3-a. Procedura partajului judiciar .................................................. 154

Sectiunea a 4-a. Procedura ordonantei presedintiale ........................................ 155

RASPUNSURI DREPT PROCESUAL CIVIL ................................................ 157

Capitolul I. Principiile fundamentale ale procesului civil. Actiunea civila ...... 157

Capitolul II. Participantii la procesul civil ........................................................ 158

Sectiunea 1. Instanta de judecata. Incompatibilitati ..................................... 158

Sectiunea a 2-a. Partile. Reprezentarea partilor in judecata ......................... 160

Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata.

Participarea Ministerului Public in procesul civil ........................................ 161

Capitolul III. Competenta instantelor judecatoresti .......................................... 163

Sectiunea 1. Competenta materiala si teritoriala .......................................... 163

Sectiunea a 2-a. Incidente procedurale privind competenta instantei ........... 165 

8 Teste-grila pentru examenele de admitere in avocatura si magistratura

Capitolul IV. Actele de procedura. Nulitatile. Termenele procedurale ............ 166

Capitolul V. Procedura in fata primei instante ................................................. 169

Sectiunea 1. Etapa scrisa .............................................................................. 169

Sectiunea a 2-a. Judecata .............................................................................. 172

Sectiunea a 3-a. Probele ............................................................................... 174

Sectiunea a 4-a. Incidente procedurale ......................................................... 176

Sectiunea a 5-a. Hotararea judecatoreasca. Efecte. Executarea

provizorie ...................................................................................................... 178

Capitolul VI. Caile de atac ............................................................................... 180

Sectiunea 1. Apelul si recursul. Obiect. Termen .......................................... 180

Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare si revizuirea .................................... 181

Capitolul VII. Procedura necontencioasa judiciara .......................................... 182

Capitolul VIII. Despre executarea silita. Contestatia la executare ................... 183

Capitolul IX. Proceduri speciale ....................................................................... 184

Sectiunea 1. Procedura divortului ................................................................. 184

Sectiunea a 2-a. Masurile asiguratorii .......................................................... 185

Sectiunea a 3-a. Procedura partajului judiciar .............................................. 187

Sectiunea a 4-a. Procedura ordonantei presedintiale .................................... 188

DREPT PENAL

PARTEA GENERALA ...................................................................................... 191

CAPITOLUL I. LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE ....... 191

Sectiunea 1. Aplicarea legii penale in timp ...................................................... 191

Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii penale in spatiu .............................................. 193

CAPITOLUL II. INFRACTIUNEA ................................................................. 195

Sectiunea 1. Dispozitii generale ....................................................................... 195

Sectiunea a 2-a. Cauzele justificative ............................................................... 196

Sectiunea a 3-a. Cauzele de neimputabilitate ................................................... 198

Sectiunea a 4-a. Tentativa ................................................................................. 200

Sectiunea a 5-a. Unitatea de infractiuni ............................................................ 202

Sectiunea a 6-a. Pluralitatea de infractiuni ....................................................... 203

Sectiunea a 7-a. Pluralitatea de infractori ......................................................... 206

CAPITOLUL III. PEDEPSELE SI INDIVIDUALIZAREA LOR ................ 208

Sectiunea 1. Categorii de pedepse .................................................................... 208

Sectiunea a 2-a. Individualizarea pedepselor.................................................... 209

CAPITOLUL IV. MASURILE DE SIGURANTA .......................................... 213 

Drept civil 9

CAPITOLUL V. MINORITATEA ................................................................... 215

CAPITOLUL VI. CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA

PENALA, EXECUTAREA PEDEPSELOR SAU CONSECINTELE

CONDAMNARII ................................................................................................ 217

PARTEA SPECIALA ........................................................................................ 219

CAPITOLUL I. INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI ............................ 219

Sectiunea 1. Infractiuni contra vietii ................................................................. 219

Sectiunea a 2-a. Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii .............. 220

Sectiunea a 3-a. Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie ............. 223

Sectiunea a 4-a. Infractiuni contra libertatii persoanei ..................................... 224

Sectiunea a 5-a. Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale ................... 225

Sectiunea a 6-a. Infractiuni ce aduc atingere domiciliului sau vietii private .... 227

CAPITOLUL II. INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI ................ 228

Sectiunea 1. Furtul si talharia ........................................................................... 228

Sectiunea a 2-a. Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea

increderii ........................................................................................................... 232

Sectiunea a 3-a. Distrugerea si tulburarea de posesie ....................................... 237

CAPITOLUL III. INFRACTIUNI PRIVIND AUTORITATEA SI

INFRACTIUNI CONTRA INFAPTUIRII JUSTITIEI .................................. 240

Sectiunea 1. Infractiuni contra autoritatii ......................................................... 240

Sectiunea a 2-a. Infractiuni contra infaptuirii justitiei ...................................... 241

CAPITOLUL IV. INFRACTIUNI DE CORUPTIE SI DE SERVICIU ....... 247

Sectiunea 1. Infractiuni de coruptie .................................................................. 247

Sectiunea a 2-a. Infractiuni de serviciu ............................................................ 247

CAPITOLUL V. INFRACTIUNI DE FALS .................................................... 249

CAPITOLUL VI. INFRACTIUNI CONTRA ORDINII SI LINISTII

PUBLICE ............................................................................................................ 250

CAPITOLUL VII. INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI ............................ 251

RASPUNSURI DREPT PENAL ....................................................................... 252

PARTEA GENERALA .................................................................................. 252

Capitolul I. Legea penala si limitele ei de aplicare ........................................... 252

Sectiunea 1. Aplicarea legii penale in timp .................................................. 252 

10 Teste-grila pentru examenele de admitere in avocatura si magistratura

Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii penale in spatiu .......................................... 253

Capitolul II. Infractiunea .................................................................................. 254

Sectiunea 1. Dispozitii generale ................................................................... 254

Sectiunea a 2-a. Cauzele justificative ........................................................... 256

Sectiunea a 3-a. Cauzele de neimputabilitate ............................................... 257

Sectiunea a 4-a. Tentativa ............................................................................. 258

Sectiunea a 5-a. Unitatea de infractiuni ........................................................ 259

Sectiunea a 6-a. Pluralitatea de infractiuni ................................................... 260

Sectiunea a 7-a. Pluralitatea de infractori ..................................................... 262

Capitolul III. Pedepsele si individualizarea lor................................................. 264

Sectiunea 1. Categorii de pedepse ................................................................ 264

Sectiunea a 2-a. Individualizarea pedepselor................................................ 265

Capitolul IV. Masurile de siguranta ................................................................. 267

Capitolul V. Minoritatea ................................................................................... 268

Capitolul VI. Cauzele care inlatura raspunderea penala, executarea

pedepselor sau consecintele condamnarii ......................................................... 269

PARTEA SPECIALA .................................................................................... 270

Capitolul I. Infractiuni contra persoanei ........................................................... 270

Sectiunea 1. Infractiuni contra vietii ............................................................. 270

Sectiunea a 2-a. Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii .......... 272

Sectiunea a 3-a. Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie ......... 274

Sectiunea a 4-a. Infractiuni contra libertatii persoanei ................................. 275

Sectiunea a 5-a. Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale ............... 276

Sectiunea a 6-a. Infractiuni ce aduc atingere domiciliului sau vietii

private ........................................................................................................... 278

Capitolul II. Infractiuni contra patrimoniului ................................................... 278

Sectiunea 1. Furtul si talharia ....................................................................... 278

Sectiunea a 2-a. Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea

increderii ....................................................................................................... 282

Sectiunea a 3-a. Distrugerea si tulburarea de posesie ................................... 287

Capitolul III. Infractiuni privind autoritatea si infractiuni contra infaptuirii

justitiei .............................................................................................................. 289

Sectiunea 1. Infractiuni contra autoritatii ..................................................... 289

Sectiunea a 2-a. Infractiuni contra infaptuirii justitiei .................................. 290

Capitolul IV. Infractiuni de coruptie si de serviciu .......................................... 295

Sectiunea 1. Infractiuni de coruptie .............................................................. 295

Sectiunea a 2-a. Infractiuni de serviciu ........................................................ 296

Capitolul V. Infractiuni de fals ......................................................................... 296

Capitolul VI. Infractiuni contra ordinii si linistii publice ................................. 297

Capitolul VII. Infractiuni contra familiei ......................................................... 297 

Drept civil 11

DREPT PROCESUAL PENAL

PARTEA GENERALA ...................................................................................... 301

CAPITOLUL I. PRINCIPIILE APLICARII LEGII PROCESUAL

PENALE .............................................................................................................. 301

CAPITOLUL II. ACTIUNEA PENALA SI ACTIUNEA CIVILA IN

PROCESUL PENAL .......................................................................................... 302

CAPITOLUL III. PARTICIPANTII IN PROCESUL PENAL.

ASISTENTA JURIDICA SI REPREZENTAREA ......................................... 303

CAPITOLUL IV. COMPETENTA .................................................................. 304

Sectiunea 1. Competenta organelor de urmarire penala si a instantelor

judecatoresti. Incidente procedurale ................................................................. 304

Sectiunea a 2-a. Incompatibilitatea si stramutarea ........................................... 305

CAPITOLUL V. PROBELE ............................................................................. 307

CAPITOLUL VI. MASURILE PREVENTIVE SI ALTE MASURI

PROCESUALE ................................................................................................... 314

Sectiunea 1. Masurile preventive ...................................................................... 314

Sectiunea a 2-a. Masurile asiguratorii .............................................................. 318

CAPITOLUL VII. ACTELE PROCESUALE SI PROCEDURALE

COMUNE ............................................................................................................ 320

Sectiunea 1. Citarea, comunicarea actelor procedurale si mandatul de

aducere .............................................................................................................. 320

Sectiunea a 2-a. Termenele ............................................................................... 321

Sectiunea a 3-a. Cheltuielile judiciare. Amenda judiciara ................................ 321

Sectiunea a 4-a. Nulitatile ................................................................................. 322

PARTEA SPECIALA ........................................................................................ 323

CAPITOLUL I. URMARIREA PENALA ....................................................... 323

CAPITOLUL II. PLANGEREA IMPOTRIVA MASURILOR SI

ACTELOR DE URMARIRE PENALA ........................................................... 325

CAPITOLUL III. CAMERA PRELIMINARA ............................................... 326 

12 Teste-grila pentru examenele de admitere in avocatura si magistratura

CAPITOLUL IV. JUDECATA ......................................................................... 327

Sectiunea 1. Judecata in prima instanta ............................................................ 327

Sectiunea a 2-a. Apelul. Contestatia ................................................................. 330

Sectiunea a 3-a. Contestatia in anulare. Revizuirea .......................................... 332

Sectiunea a 4-a. Redeschiderea procesului penal in cazul judecatii in lipsa

persoanei condamnate ...................................................................................... 334

CAPITOLUL V. PROCEDURI SPECIALE ................................................... 336

Sectiunea 1. Acordul de recunoastere a vinovatiei ........................................... 336

Sectiunea a 2-a. Procedura in cauzele cu infractori minori .............................. 337

Sectiunea a 3-a. Procedura reabilitarii .............................................................. 337

CAPITOLUL VI. EXECUTAREA HOTARARILOR PENALE .................. 338

RASPUNSURI DREPT PROCESUAL PENAL .............................................. 339

PARTEA GENERALA .................................................................................. 339

Capitolul I. Principiile aplicarii legii procesual penale .................................... 339

Capitolul II. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal .................... 339

Capitolul III. Participantii in procesul penal. Asistenta juridica si

reprezentarea ..................................................................................................... 340

Capitolul IV. Competenta ................................................................................. 340

Sectiunea 1. Competenta organelor de urmarire penala si a instantelor

judecatoresti. Incidente procedurale ............................................................. 340

Sectiunea a 2-a. Incompatibilitatea si stramutarea ....................................... 342

Capitolul V. Probele ......................................................................................... 343

Capitolul VI. Masurile preventive si alte masuri procesuale ............................ 348

Sectiunea 1. Masurile preventive .................................................................. 348

Sectiunea a 2-a. Masurile asiguratorii .......................................................... 351

Capitolul VII. Actele procesuale si procedurale comune ................................. 352

Sectiunea 1. Citarea, comunicarea actelor procedurale si mandatul de

aducere .......................................................................................................... 352

Sectiunea a 2-a. Termenele ........................................................................... 353

Sectiunea a 3-a. Cheltuielile judiciare. Amenda judiciara ............................ 354

Sectiunea a 4-a. Nulitatile ............................................................................. 354

PARTEA SPECIALA .................................................................................... 355

Capitolul I. Urmarirea penala ........................................................................... 355

Capitolul II. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ....... 357

Capitolul III. Camera preliminara .................................................................... 357 

Drept civil 13

Capitolul IV. Judecata ...................................................................................... 358

Sectiunea 1. Judecata in prima instanta ........................................................ 358

Sectiunea a 2-a. Apelul. Contestatia ............................................................. 361

Sectiunea a 3-a. Contestatia in anulare. Revizuirea ...................................... 363

Sectiunea a 4-a. Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in

lipsa persoanei condamnate .......................................................................... 365

Capitolul V. Proceduri speciale ........................................................................ 365

Sectiunea 1. Acordul de recunoastere a vinovatiei ....................................... 365

Sectiunea a 2-a. Procedura in cauzele cu infractori minori .......................... 366

Sectiunea a 3-a. Procedura reabilitarii .......................................................... 366

Capitolul VI. Executarea hotararilor penale ..................................................... 367N-ati gasit ce cautati?
Contactati-ne deoarece este posibil sa avem produsul in depozit (fara a fi prezent pe site)!


  Comanda rapid!  

Luni - Vineri: 08:30 - 17:00

  0773.817.087 

  contact@librarie.co