Categorii
134,10 Lei 149,00 Lei
Discount 10%
 Produs Indisponibil

Bucati:

Gata cumparaturile?
 Click aici pt. Cosul de Cumparaturi
Mai intai adaugati produsele dorite in Cos (cu butonul Pune in Cos), apoi completati toate informatiile necesare direct in Cosul de Cumparaturi, nu este nevoie sa faceti cont inainte.
Aparitie: Mai 2018
Coperta: normala
Nr. pagini: 880
Cod: 978-606-18-0779-6 BECK

de Mihail Udroiu

Cuprins:

Abrevieri ................................................................................................................ XIII

Capitolul I. Urmarirea penala .................................................................................. 1

Sectiunea 1. Notiune. Obiect. Principii .................................................................... 1

Sectiunea a 2-a. Acte de cercetare penala. Acte de urmarire penala ........................ 3

Sectiunea a 3-a. Organele judiciare sau extrajudiciare care isi desfasoara

activitatea investigativa intr-o cauza penala sau in legatura cu o cauza

penala si competenta acestora ................................................................................ 6

?1. Organele de urmarire penala .......................................................................... 6

?2. Organele de constatare ................................................................................. 14

Sectiunea a 4-a. Supravegherea urmaririi penale ................................................... 21

Sectiunea a 5-a. Sesizarea organelor de urmarire penala ....................................... 24

?1. Plangerea ...................................................................................................... 24

?2. Plangerea prealabila ..................................................................................... 27

?3. Denuntul ....................................................................................................... 31

?4. Sesizarea din oficiu ...................................................................................... 34

?5. Actele incheiate de organele de constatare .................................................. 34

?6. Alte modalitati de sesizare ........................................................................... 35

?7. Constituirea dosarului de urmarire penala. Verificarea sesizarii.................. 36

Sectiunea a 6-a. Inceperea urmaririi penale ........................................................... 40

?1. Notiune. Conditii. Acte procesuale prin care se incepe

urmarirea penala........................................................................................... 40

?2. Clasarea (solutie de neurmarire penala) ....................................................... 42

Sectiunea a 7-a. Efectuarea urmaririi penale .......................................................... 45

?1. Reguli generale ............................................................................................ 45

?2. Efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspect ......................... 49

?3. Autorizari sau alte conditii prealabile efectuarii in continuare

a urmaririi penale fata de o persoana ........................................................... 58

?4. Preluarea efectuarii urmaririi penale ............................................................ 59

Sectiunea a 8-a. Procedura audierii anticipate ....................................................... 61

Sectiunea a 9-a. Punerea in miscare a actiunii penale in cursul

urmaririi penale .................................................................................................... 64

Sectiunea a 10-a. Extinderea urmaririi penale ....................................................... 72

Sectiunea a 11-a. Extinderea actiunii penale.......................................................... 75

Sectiunea a 12-a. Schimbarea incadrarii juridice ................................................... 76

Sectiunea a 13-a. Suspendarea urmaririi penale .................................................... 79

Sectiunea a 14-a. Trimiterea cauzei la un alt parchet ............................................. 83

Sectiunea a 15-a. Terminarea urmaririi penale ...................................................... 84

Sectiunea a 16-a. Solutii ce pot fi dispuse de procuror .......................................... 86

?1. Solutii prin care se continua urmarirea penala ............................................. 86

?2. Solutii de trimitere in judecata ..................................................................... 87 

VIII Procedura penala. Partea speciala

?3. Clasarea ........................................................................................................ 93

?4. Renuntarea la urmarirea penala .................................................................. 108

Sectiunea a 17-a. Procedura de confiscare sau desfiintare a unui inscris

in cazul clasarii/renuntarii la urmarirea penala .................................................. 118

Sectiunea a 18-a. Reluarea urmaririi penale ........................................................ 126

?1. Reluarea urmaririi penale dupa suspendare................................................ 126

?2. Restituirea cauzei la parchet de judecatorul de camera preliminara ............... 126

?3. Redeschiderea urmaririi penale .................................................................. 128

?4. Respingerea acordului de recunoastere a vinovatiei .................................. 137

Sectiunea a 19-a. Continuarea procesului penal la cererea suspectului

sau inculpatului .................................................................................................. 138

Capitolul II. Plangerea impotriva actelor si masurilor de urmarire penala .... 141

Sectiunea 1. Procedura ,,interna" de solutionare a plangerii formulate

impotriva actelor organelor de urmarire penala ................................................. 141

Sectiunea a 2-a. Plangerea in fata judecatorului de camera preliminara

impotriva solutiilor procurorului de clasare ....................................................... 144

?1. Acte supuse controlului judiciar ................................................................. 144

?2. Titularii plangerii ....................................................................................... 146

?3. Conditiile si termenul de formulare a plangerii ......................................... 149

?4. Instanta competenta .................................................................................... 150

?5. Procedura solutionarii plangerii ................................................................. 151

?6. Contestatia .................................................................................................. 161

Capitolul III. Procedura de confirmare a renuntarii la urmarirea penala ...... 164

?1. Notiune ....................................................................................................... 164

?2. Procedura interna de verificare a legalitatii si temeiniciei solutiei de

renuntare la urmarirea penala ..................................................................... 165

?3. Procedura judiciara de verificare a legalitatii si temeiniciei solutiei

de renuntare la urmarirea penala ................................................................ 168

Capitolul IV. Camera preliminara ....................................................................... 177

Sectiunea 1. Camera preliminara, faza distincta a procesului penal .................... 177

Sectiunea a 2-a. Obiectul camerei preliminare .................................................... 180

Sectiunea a 3-a. Procedura camerei preliminare .................................................. 207

?1. Masuri premergatoare ................................................................................ 207

?2. Cererile si exceptiile care pot fi formulate ................................................. 210

?3. Contradictorialitatea si oralitatea procedurii de camera preliminara ............... 211

?4. Procedura incidentala ................................................................................. 216

Sectiunea a 4-a. Solutiile judecatorului de camera preliminara ........................... 220

Sectiunea a 5-a. Contestatia ................................................................................. 223

Sectiunea a 6-a. Masuri preventive si alte masuri procesuale

in camera preliminara ......................................................................................... 229

Capitolul V. Judecata ............................................................................................ 235

Sectiunea 1. Consideratii preliminare .................................................................. 235

Sectiunea a 2-a. Principii ..................................................................................... 236 

Cuprins IX

?1. Desfasurarea judecatii in sedinta publica ................................................... 236

?2. Oralitatea sedintei de judecata ................................................................... 241

?3. Egalitatea armelor ...................................................................................... 243

?4. Principiul contradictorialitatii .................................................................... 244

?5. Principiul nemijlocirii ................................................................................ 257

Sectiunea a 3-a. Dispozitiile generale privind judecata ....................................... 262

?1. Pregatirea sedintei de judecata ................................................................... 262

?2. Reguli generale referitoare la desfasurarea sedintei de judecata ................ 263

Sectiunea a 4-a. Judecata in prima instanta .......................................................... 295

?1. Obiectul judecatii in prima instanta ........................................................... 295

?2. Participarea procurorului la judecata in prima instanta .............................. 296

?3. Participarea inculpatului la judecata si drepturile acestuia ........................ 298

?4. Participarea celorlalte persoane vatamate, parti si a altor subiecti

procesuali la judecata si drepturile acestora ............................................... 302

?5. Asigurarea apararii ..................................................................................... 302

?6. Masurile premergatoare primului termen de judecata ................................ 303

?7. Primul termen al sedintei de judecata in prima instanta ............................. 304

?8. Procedura abreviata a judecatii in cazul recunoasterii invinuirii ................ 306

?9. Determinarea probatoriului ce urmeaza a fi administrat potrivit

procedurii de drept comun ......................................................................... 324

?10. Cercetarea judecatoreasca ........................................................................ 326

?11. Dezbaterea ................................................................................................ 346

?12. Ultimul cuvant al inculpatului .................................................................. 348

?13. Schimbarea incadrarii juridice a faptei ..................................................... 348

?14. Solutii pe care le poate pronunta prima instanta ...................................... 355

?15. Comunicarea sentintei penale .................................................................. 368

?16. Efectele sentintei penale nedefinitive ....................................................... 369

Capitolul VI. Caile ordinare de atac .................................................................... 370

Sectiunea 1. Apelul .............................................................................................. 370

?1. Notiune ....................................................................................................... 370

?2. Hotarari judecatoresti supuse apelului ....................................................... 371

?3. Titularii apelului ......................................................................................... 373

?4. Declararea apelului .................................................................................... 377

?5. Renuntarea la apel ...................................................................................... 383

?6. Retragerea apelului .................................................................................... 383

?7. Efectele exercitarii caii de atac a apelului .................................................. 385

?8. Judecata in apel .......................................................................................... 391

?9. Solutiile la judecata in apel ........................................................................ 408

Sectiunea a 2-a. Contestatia ................................................................................. 419

?1. Notiune. Natura juridica ............................................................................. 419

?2. Obiectul contestatiei ................................................................................... 420

?3. Termenul de declarare a contestatiei .......................................................... 420

?4. Calitatea procesuala activa ......................................................................... 421

?5. Instanta competenta .................................................................................... 422

?6. Efecte ......................................................................................................... 422 

X Procedura penala. Partea speciala

?7. Procedura de solutionare a contestatiei ...................................................... 422

?8. Solutii ......................................................................................................... 424

Capitolul VII. Caile extraordinare de atac .......................................................... 426

Sectiunea 1. Contestatia in anulare ...................................................................... 427

?1. Cazurile de contestatie in anulare............................................................... 427

?2. Hotarari supuse contestatiei in anulare....................................................... 446

?3. Aspecte procedurale ................................................................................... 447

Sectiunea a 2-a. Revizuirea .................................................................................. 455

?1. Cazuri de revizuire ..................................................................................... 456

?2. Hotarari supuse revizuirii ........................................................................... 476

?3. Aspecte procedurale ................................................................................... 479

?4. Procedura de judecata a revizuirii hotararilor judecatoresti

pronuntate in materie penala ca urmare a condamnarii statului

roman de Curtea Europeana a Drepturilor Omului .................................... 492

Sectiunea a 3-a. Recursul in casatie ..................................................................... 496

?1. Notiune ....................................................................................................... 496

?2. Hotarari judecatoresti supuse recursului in casatie .................................... 498

?3. Titularii recursului in casatie ...................................................................... 500

?4. Declararea recursului in casatie ................................................................. 501

?5. Instanta competenta sa judece recursul in casatie ...................................... 503

?6. Cazuri de casare ......................................................................................... 503

?7. Efectele exercitarii recursului in casatie ..................................................... 517

?8. Aspecte procedurale ................................................................................... 518

Sectiunea a 4-a. Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii

in lipsa persoanei condamnate............................................................................ 526

?1. Notiune. Natura juridica ............................................................................. 526

?2. Judecata in absentia in jurisprudenta Curtii Europene ............................... 526

?3. Standardul Curtii Europene in materia redeschiderii procedurilor

in cazul judecarii in absentia ..................................................................... 529

?4. Executarea in cadrul Uniunii Europene a hotararilor judecatoresti

pronuntate in absentia ................................................................................ 533

?5. Hotararile judecatoresti supuse caii extraordinare de atac ......................... 535

?6. Aspecte procedurale ................................................................................... 537

Capitolul VIII. Proceduri speciale ....................................................................... 558

Sectiunea 1. Acordul de recunoastere a vinovatiei .............................................. 559

?1. Notiune ....................................................................................................... 559

?2. Titulari ........................................................................................................ 560

?3. Conditii pentru incheierea acordului de recunoastere a vinovatiei ............ 561

?4. Obiectul acordului de recunoastere a vinovatiei ........................................ 565

?5. Continutul acordului de recunoastere a vinovatiei ..................................... 572

?6. Procedura in fata primei instante ................................................................ 574

?7. Calea de atac .............................................................................................. 584 

Cuprins XI

Sectiunea a 2-a. Procedura in cauzele cu infractori minori .................................. 589

?1. Reguli generale .......................................................................................... 589

?2. Urmarirea penala potrivit procedurii speciale ............................................ 589

?3. Judecata potrivit procedurii speciale .......................................................... 592

?4. Executarea masurilor educative neprivative de libertate ............................ 596

?5. Prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate .... 605

?6. Executarea masurilor educative privative de libertate ............................... 607

Sectiunea a 3-a. Procedura reabilitarii ................................................................. 631

?1. Reabilitarea de drept .................................................................................. 631

?2. Reabilitarea judecatoreasca ........................................................................ 634

Sectiunea a 4-a. Procedura privind tragerea la raspundere penala

a persoanei juridice ............................................................................................ 645

?1. Reguli procedurale speciale ....................................................................... 645

?2. Punerea in executare a pedepsei amenzii ................................................... 657

?3. Punerea in executare a pedepselor complementare .................................... 658

Sectiunea a 5-a. Contestatia privind durata procesului penal ............................... 665

?1. Notiunea de termen rezonabil al procedurilor ............................................ 665

?2. Criterii de apreciere a termenului rezonabil al procedurilor ...................... 667

?3. Aplicarea de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului a standardelor

europene ale rezonabilitati procedurii in cauze impotriva Romaniei ......... 670

?4. Remedii pentru judecarea cauzelor intr-un termen rezonabil..................... 672

?5. Contestatia privind durata rezonabila a procesului penal ........................... 678

Capitolul IX. Executarea hotararilor penale definitive ...................................... 686

Sectiunea 1. Punerea in executare a hotararilor penale definitive ........................ 686

?1. Notiune ....................................................................................................... 686

?2. Judecatorul delegat cu executarea .............................................................. 688

?3. Judecatorul delegat cu supravegherea privarii de libertate......................... 691

?4. Hotarari penale executorii .......................................................................... 692

?5. Punerea in executare a pedepselor principale............................................. 696

?6. Punerea in executare a pedepselor complementare .................................... 707

?7. Punerea in executare a masurilor de siguranta ........................................... 713

?8. Punerea in executare a altor dispozitii........................................................ 724

?9. Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor

judiciare avansate de stat ........................................................................... 742

?10. Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare............................ 744

Sectiunea a 2-a. Amanarea executarii pedepsei inchisorii sau

a detentiunii pe viata .......................................................................................... 748

?1. Notiune. Cazuri .......................................................................................... 748

?2. Aspecte procedurale ................................................................................... 753

?3. Revocarea amanarii executarii pedepsei .................................................... 756

Sectiunea a 3-a. Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau

a detentiunii pe viata .......................................................................................... 757

?1. Notiune. Cazuri .......................................................................................... 757

?2. Aspecte procedurale ................................................................................... 758 

XII Procedura penala. Partea speciala

Sectiunea a 4-a. Schimbari in executarea unor hotarari ....................................... 762

?1. Anularea renuntarii la aplicarea pedepsei .................................................. 762

?2. Revocarea sau anularea amanarii aplicarii pedepsei .................................. 765

?3. Revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei

sub supraveghere ........................................................................................ 771

?4. Inlocuirea pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa inchisorii ................. 777

?5. Modificari de pedepse in situatia retinerii unor cazuri de unitate

legala sau pluralitate de infractiuni ............................................................ 779

?6. Liberarea conditionata ................................................................................ 787

?7. Intervenirea unei legi de dezincriminare .................................................... 806

?8. Intervenirea unei legi penale mai favorabile .............................................. 815

?9. Amnistia si gratierea .................................................................................. 818

Sectiunea a 5-a. Reguli procedurale in fata instantelor de executare ................... 819

Sectiunea a 6-a. Contestatia la executare ............................................................. 821

?1. Notiune. Cazuri .......................................................................................... 821

?2. Aspecte procedurale ................................................................................... 831

Grile ........................................................................................................................ 839

Verificare ................................................................................................................ 847

Raspunsuri grile ..................................................................................................... 849

Bibliografie generala ............................................................................................. 851

Index ....................................................................................................................... 855 

PROCEDURA PENALA - PARTEA SPECIALA (EDITIA 5 - 2018) este un produs al Ed. C.H. Beck si a aparut in Mai 2018 .


N-ati gasit ce cautati?
Contactati-ne deoarece este posibil sa avem produsul in depozit (fara a fi prezent pe site)!

   0773.817.087 

   contact@librarie.co 

Metode de Livrare

Bucuresti
+ alte localitati din Jud. Ilfov - 7 Lei (24-48 ore)

Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 16 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

Termenele de livrare sunt valabile doar in cazul in care avem produsul/produsele in stoc. In caz contrar vom fi nevoiti sa apelam la furnizori si timpul de livrare va fi incert, difera in functie de furnizor.

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

* Pentru ridicare din punctul de lucru beneficiati de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurilor C.H. Beck, Express Publishing si Baroque Books & Arts.
** Stocul depozitului nu este legat de site si in cazul in care nu avem cantitatea comandata in stoc vom contacta furnizorii pentru a putea onora comanda.
*** Atentie! La depozit se ofera reducere generala de 20% (cu exceptia editurilor la care nu se permite prin contract sa oferim anumite discount-uri) daca nu faceti rezervare.

Detalii complete aici...