Categorii
170,10 Lei 189,00 Lei
Discount 10%
La Comanda
Se consulta stocul depozitului nostru. In cazul in care nu avem produsele in stoc atunci vom face tot posibilul sa le aducem la comanda

Bucati:

Gata cumparaturile?
 Click aici pt. Cosul de Cumparaturi
Mai intai adaugati produsele dorite in Cos (cu butonul Pune in Cos), apoi completati toate informatiile necesare direct in Cosul de Cumparaturi, nu este nevoie sa faceti cont inainte.
Aparitie: Iunie 2019
Coperta: normala
Nr. pagini: 1112
Cod: 978-606-18-0884-7 BECK

de Mihail Udroiu

Cuprins:

Cuprins ................................................................................................................... VII

Ghid de utilizare ................................................................................................... XIII

Abrevieri .................................................................................................................. XV

Capitolul I. Urmarirea penala .................................................................................. 1

Sectiunea 1. Notiune. Obiect. Principii .................................................................... 1

Sectiunea a 2-a. Acte de cercetare penala. Acte de urmarire penala ........................ 6

Sectiunea a 3-a. Organele judiciare sau extrajudiciare care isi desfasoara

activitatea investigativa intr-o cauza penala sau in legatura cu o cauza

penala si competenta acestora .............................................................................. 10

?1. Organele de urmarire penala ........................................................................ 10

?2. Organele de constatare ................................................................................. 22

Sectiunea a 4-a. Supravegherea urmaririi penale ................................................... 27

Sectiunea a 5-a. Sesizarea organelor de urmarire penala ....................................... 31

?1. Plangerea ...................................................................................................... 31

?2. Plangerea prealabila ..................................................................................... 34

?3. Denuntul ....................................................................................................... 39

?4. Sesizarea din oficiu ...................................................................................... 44

?5. Actele incheiate de organele de constatare .................................................. 46

?6. Alte modalitati de sesizare ........................................................................... 46

?7. Constituirea dosarului de urmarire penala. Verificarea sesizarii .................. 47

Sectiunea a 6-a. Inceperea urmaririi penale ........................................................... 51

?1. Notiune. Conditii. Acte procesuale prin care se incepe urmarirea penala .... 51

?2. Clasarea (solutie de neurmarire penala) ....................................................... 55

Sectiunea a 7-a. Efectuarea urmaririi penale .......................................................... 59

?1. Reguli generale ............................................................................................ 59

?2. Efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspect ......................... 67

?3. Autorizari sau alte conditii prealabile efectuarii in continuare

a urmaririi penale fata de o persoana ........................................................... 77

?4. Preluarea efectuarii urmaririi penale ............................................................ 79

Sectiunea a 8-a. Procedura audierii anticipate ....................................................... 80

?1. Notiune. Conditii .......................................................................................... 80

?2. Incuviintarea procedurii si audierea ............................................................. 83

Sectiunea a 9-a. Punerea in miscare a actiunii penale in cursul

urmaririi penale .................................................................................................... 84

Sectiunea a 10-a. Extinderea urmaririi penale ....................................................... 93

Sectiunea a 11-a. Extinderea actiunii penale .......................................................... 97

Sectiunea a 12-a. Schimbarea incadrarii juridice ................................................... 99

Sectiunea a 13-a. Suspendarea urmaririi penale .................................................. 102 

VIII Procedura penala. Partea speciala

?1. Notiune. Cazuri de suspendare ................................................................... 102

?2. Aspecte procedurale ................................................................................... 106

Sectiunea a 14-a. Trimiterea cauzei la un alt parchet ........................................... 107

Sectiunea a 15-a. Terminarea urmaririi penale .................................................... 109

Sectiunea a 16-a. Solutii ce pot fi dispuse de procuror ........................................ 111

?1. Solutii prin care se continua urmarirea penala ........................................... 111

?2. Solutii de trimitere in judecata ................................................................... 112

?3. Clasarea ...................................................................................................... 120

?4. Renuntarea la urmarirea penala .................................................................. 139

Sectiunea a 17-a. Procedura de confiscare speciala a unor bunuri sau

desfiintare a unui inscris in cazul clasarii/renuntarii la urmarirea penala .......... 151

?1. Notiune ....................................................................................................... 151

?2. Titularul sesizarii ........................................................................................ 154

?3. Instanta competenta .................................................................................... 155

?4. Aspecte procedurale ................................................................................... 155

Sectiunea a 18-a. Reluarea urmaririi penale ........................................................ 163

?1. Reluarea urmaririi penale dupa suspendare ............................................... 164

?2. Restituirea cauzei la parchet ....................................................................... 165

?3. Redeschiderea urmaririi penale .................................................................. 167

?4. Respingerea acordului de recunoastere a vinovatiei .................................. 179

Sectiunea a 19-a. Continuarea procesului penal la cererea suspectului

sau inculpatului .................................................................................................. 180

Capitolul II. Plangerea impotriva actelor si masurilor de urmarire penala .... 183

Sectiunea 1. Procedura ,,interna" de solutionare a plangerii formulate

impotriva actelor organelor de urmarire penala ................................................. 183

Sectiunea a 2-a. Plangerea in fata judecatorului impotriva solutiilor

procurorului de netrimitere in judecata .............................................................. 187

?2. Titularii plangerii ....................................................................................... 190

?3. Conditiile si termenul de formulare a plangerii .......................................... 193

?4. Instanta competenta .................................................................................... 194

?5. Aspecte procedurale ................................................................................... 196

?6. Contestatia .................................................................................................. 210

Capitolul III. Procedura de confirmare a renuntarii la urmarirea penala ...... 214

?1. Notiune ....................................................................................................... 214

?2. Procedura interna de verificare a legalitatii si temeiniciei solutiei

de renuntare la urmarirea penala ................................................................ 216

?3. Procedura judiciara de verificare a legalitatii si temeiniciei solutiei

de renuntare la urmarirea penala ................................................................ 220

Capitolul IV. Camera preliminara ....................................................................... 239

Sectiunea 1. Camera preliminara - faza distincta a procesului penal .................. 239

Sectiunea a 2-a. Obiectul camerei preliminare .................................................... 242

Sectiunea a 3-a. Procedura camerei preliminare .................................................. 274

?1. Masuri premergatoare ................................................................................ 274

?2. Cererile si exceptiile care pot fi formulate ................................................. 278 

Cuprins IX

?3. Contradictorialitatea si oralitatea procedurii de camera preliminara ............... 280

?4. Procedura incidentala ................................................................................. 285

Sectiunea a 4-a. Solutiile judecatorului de camera preliminara ........................... 290

Sectiunea a 5-a. Contestatia ................................................................................. 293

Sectiunea a 6-a. Masuri preventive si alte masuri procesuale

in camera preliminara ......................................................................................... 299

Capitolul V. Judecata ............................................................................................ 307

Sectiunea 1. Consideratii preliminare .................................................................. 307

Sectiunea a 2-a. Principii ..................................................................................... 309

?1. Desfasurarea judecatii in sedinta publica ................................................... 309

?2. Oralitatea sedintei de judecata ................................................................... 314

?3. Egalitatea armelor ...................................................................................... 315

?4. Principiul contradictorialitatii .................................................................... 317

?5. Principiul nemijlocirii ................................................................................ 331

Sectiunea a 3-a. Dispozitiile generale privind judecata ....................................... 337

?1. Pregatirea sedintei de judecata ................................................................... 337

?2. Reguli generale referitoare la desfasurarea sedintei de judecata ................ 339

Sectiunea a 4-a. Verificarile prealabile la judecata in prima instanta .................. 382

?1.Verificarile prealabile la judecata in prima instanta -

etapa procesuala a fazei de judecata ........................................................... 383

?2. Obiectul verificarilor prealabile ................................................................. 386

?3. Procedura verificarilor prealabile ............................................................... 414

?4. Solutiile instantei in etapa procesuala a verificarilor prealabile................. 426

?5. Contestatia ................................................................................................. 429

?6. Masuri preventive si alte masuri procesuale in etapa verificarilor

prealabile .................................................................................................... 433

Sectiunea a 5-a. Judecata in prima instanta .......................................................... 437

?1. Obiectul judecatii in prima instanta ........................................................... 437

?2. Participarea procurorului la judecata in prima instanta .............................. 439

?3. Participarea inculpatului la judecata si drepturile acestuia......................... 441

?4. Participarea celorlalte persoane vatamate, parti si a altor subiecti

procesuali la judecata si drepturile acestora ............................................... 446

?5. Asigurarea apararii ..................................................................................... 446

?6. Masurile premergatoare primului termen de judecata ................................ 447

?7. Primul termen al sedintei de judecata in prima instanta ............................. 448

?8. Procedura abreviata a judecatii in cazul recunoasterii invinuirii ................ 452

?9. Determinarea probatoriului ce urmeaza a fi administrat potrivit

procedurii de drept comun ......................................................................... 471

?10. Cercetarea judecatoreasca ........................................................................ 473

?11. Dezbaterea ................................................................................................ 494

?12. Ultimul cuvant al inculpatului .................................................................. 496

?13. Schimbarea incadrarii juridice a faptei ..................................................... 496

?14. Solutii pe care le poate pronunta prima instanta ...................................... 504

?15. Comunicarea sentintei penale .................................................................. 517

?16. Efectele sentintei penale nedefinitive ....................................................... 518 

X Procedura penala. Partea speciala

Capitolul VI. Caile ordinare de atac .................................................................... 520

Sectiunea 1. Apelul .............................................................................................. 520

?1. Notiune ....................................................................................................... 520

?2. Hotarari judecatoresti supuse apelului ....................................................... 521

?3. Titularii apelului ......................................................................................... 524

?4. Declararea apelului .................................................................................... 528

?5. Renuntarea la apel ...................................................................................... 534

?6. Retragerea apelului .................................................................................... 535

?7. Efectele exercitarii caii de atac a apelului .................................................. 536

?8. Judecata in apel .......................................................................................... 543

?9. Solutiile la judecata in apel ........................................................................ 562

Sectiunea a 2-a. Contestatia ................................................................................. 575

?1. Notiune. Natura juridica ............................................................................. 575

?2. Obiectul contestatiei ................................................................................... 576

?3. Termenul de declarare a contestatiei .......................................................... 577

?4. Calitatea procesuala activa ......................................................................... 578

?5. Instanta competenta .................................................................................... 579

?6. Efecte ......................................................................................................... 580

?7. Procedura de solutionare a contestatiei ...................................................... 580

?8. Solutii ......................................................................................................... 582

Capitolul VII. Caile extraordinare de atac .......................................................... 584

Sectiunea 1. Contestatia in anulare ...................................................................... 585

?1. Cazurile de contestatie in anulare............................................................... 585

?2. Hotarari supuse contestatiei in anulare ....................................................... 612

?3. Aspecte procedurale ................................................................................... 613

Sectiunea a 2-a. Revizuirea .................................................................................. 622

?1. Cazuri de revizuire ..................................................................................... 624

?2. Hotarari supuse revizuirii ........................................................................... 651

?3. Aspecte procedurale ................................................................................... 657

?4. Procedura de judecata a revizuirii hotararilor judecatoresti pronuntate

in materie penala ca urmare a condamnarii statului roman de

Curtea Europeana a Drepturilor Omului .................................................... 672

Sectiunea a 3-a. Recursul in casatie ..................................................................... 678

?1. Notiune ....................................................................................................... 678

?2. Hotarari judecatoresti supuse recursului in casatie .................................... 679

?3. Titularii recursului in casatie ...................................................................... 683

?4. Declararea recursului in casatie ................................................................. 685

?5. Instanta competenta sa judece recursul in casatie ...................................... 686

?6. Cazuri de casare ......................................................................................... 687

?7. Efectele exercitarii recursului in casatie ..................................................... 703

?8. Aspecte procedurale ................................................................................... 704

Sectiunea a 4-a. Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii

in lipsa persoanei condamnate ........................................................................... 712

?1. Notiune. Natura juridica ............................................................................. 712

?2. Judecata in absentia in jurisprudenta Curtii Europene ............................... 712 

Cuprins XI

?3. Standardul Curtii Europene in materia redeschiderii procedurilor

in cazul judecarii in absentia ..................................................................... 715

?4. Executarea in cadrul Uniunii Europene a hotararilor judecatoresti

pronuntate in absentia ................................................................................ 719

?5. Hotararile judecatoresti supuse caii extraordinare de atac ......................... 723

?6. Aspecte procedurale ................................................................................... 725

Capitolul VIII. Proceduri speciale ....................................................................... 750

Sectiunea 1. Acordul de recunoastere a vinovatiei .............................................. 751

?1. Notiune ....................................................................................................... 751

?2. Titulari ........................................................................................................ 752

?3. Conditii pentru incheierea acordului de recunoastere a vinovatiei ............ 753

?4. Obiectul acordului de recunoastere a vinovatiei ........................................ 757

?5. Continutul acordului de recunoastere a vinovatiei ..................................... 765

?6. Procedura in fata primei instante ................................................................ 767

?7. Calea de atac .............................................................................................. 781

Sectiunea a 2-a. Procedura in cauzele cu infractori minori .................................. 785

?1. Reguli generale .......................................................................................... 785

?2. Urmarirea penala potrivit procedurii speciale ............................................ 786

?3. Judecata potrivit procedurii speciale .......................................................... 789

?4. Executarea masurilor educative neprivative de libertate ............................ 794

?5. Prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate .... 803

?6. Executarea masurilor educative privative de libertate ............................... 805

Sectiunea a 3-a. Procedura reabilitarii ................................................................. 829

?1. Reabilitarea de drept .................................................................................. 829

?2. Reabilitarea judecatoreasca ........................................................................ 832

Sectiunea a 4-a. Procedura privind tragerea la raspundere penala

a persoanei juridice ............................................................................................ 844

?1. Reguli procedurale speciale ....................................................................... 844

?2. Punerea in executare a pedepsei amenzii ................................................... 860

?3. Punerea in executare a pedepselor complementare .................................... 861

Sectiunea a 5-a. Contestatia privind durata procesului penal ............................... 868

?1. Notiunea de termen rezonabil al procedurilor ............................................ 868

?2. Criterii de apreciere a termenului rezonabil al procedurilor ...................... 870

?3. Aplicarea de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului a standardelor

europene ale rezonabilitati procedurii in cauze impotriva Romaniei .............. 873

?4. Remedii pentru judecarea cauzelor intr-un termen rezonabil ..................... 876

?5. Contestatia privind durata rezonabila a procesului penal ........................... 881

Capitolul IX. Executarea hotararilor penale definitive ...................................... 889

Sectiunea 1. Punerea in executare a hotararilor penale definitive ........................ 889

?1. Notiune ....................................................................................................... 889

?2. Judecatorul delegat cu executarea .............................................................. 892

?3. Judecatorul delegat cu supravegherea privarii de libertate......................... 894

?4. Hotarari penale executorii .......................................................................... 896

?5. Punerea in executare a pedepselor principale ............................................ 900 

XII Procedura penala. Partea speciala

?6. Punerea in executare a pedepselor complementare .................................... 912

?7. Punerea in executare a masurilor de siguranta ........................................... 918

?8. Punerea in executare a altor dispozitii ........................................................ 930

?9. Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor

judiciare avansate de stat ........................................................................... 951

?10. Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare ........................... 953

Sectiunea a 2-a. Amanarea executarii pedepsei inchisorii sau

a detentiunii pe viata .......................................................................................... 956

?1. Notiune. Cazuri .......................................................................................... 956

?2. Aspecte procedurale ................................................................................... 961

?3. Revocarea amanarii executarii pedepsei .................................................... 965

Sectiunea a 3-a. Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau

a detentiunii pe viata .......................................................................................... 966

?1. Notiune. Cazuri .......................................................................................... 966

?2. Aspecte procedurale ................................................................................... 966

Sectiunea a 4-a. Schimbari in executarea unor hotarari ....................................... 971

?1. Anularea renuntarii la aplicarea pedepsei .................................................. 971

?2. Revocarea sau anularea amanarii aplicarii pedepsei .................................. 974

?3. Revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei

sub supraveghere ........................................................................................ 979

?4. Inlocuirea pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa inchisorii ................. 987

?5. Modificari de pedepse in situatia retinerii unor cazuri de unitate

legala sau pluralitate de infractiuni ............................................................ 989

?6. Liberarea conditionata ................................................................................ 997

?7. Intervenirea unei legi de dezincriminare .................................................. 1019

?8. Intervenirea unei legi penale mai favorabile ............................................ 1033

?9. Amnistia si gratierea ................................................................................ 1036

Sectiunea a 5-a. Reguli procedurale in fata instantelor de executare ................. 1037

Sectiunea a 6-a. Contestatia la executare ........................................................... 1040

?1. Notiune. Cazuri ........................................................................................ 1040

?2. Aspecte procedurale ................................................................................. 1061

Grile ...................................................................................................................... 1069

Verificare .............................................................................................................. 1077

Raspunsuri grile ................................................................................................... 1079

Bibliografie generala ........................................................................................... 1081

Index ..................................................................................................................... 1085

PROCEDURA PENALA: PARTEA SPECIALA 2019 (EDITIA 6) este un produs al Ed. C.H. Beck si a aparut in Iunie 2019 .
Categorii in care se regaseste acest produs:
Drept / Juridice / Legislatie
Drept procesual penal
Diverse


N-ati gasit ce cautati?
Contactati-ne deoarece este posibil sa avem produsul in depozit (fara a fi prezent pe site)!

   0773.817.087 

   contact@librarie.co 

Metode de Livrare

Bucuresti
+ alte localitati din Jud. Ilfov - 7 Lei (24-48 ore)

Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 16 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

Termenele de livrare sunt valabile doar in cazul in care avem produsul/produsele in stoc. In caz contrar vom fi nevoiti sa apelam la furnizori si timpul de livrare va fi incert, difera in functie de furnizor.

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

* Pentru ridicare din punctul de lucru beneficiati de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurilor C.H. Beck, Express Publishing si Baroque Books & Arts.
** Stocul depozitului nu este legat de site si in cazul in care nu avem cantitatea comandata in stoc vom contacta furnizorii pentru a putea onora comanda.
*** Atentie! La depozit se ofera reducere generala de 20% (cu exceptia editurilor la care nu se permite prin contract sa oferim anumite discount-uri) daca nu faceti rezervare.

Detalii complete aici...