Livrare

Bucuresti - 8 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 200 Lei

Unele loc. din jud. Ilfov - 8 Lei (24-48 ore)
Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 12 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

*La depozit veti beneficia de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurii C.H. Beck (10%) si Express Publishing (7%).
**Stocul depozitului nu este legat de site.

Detalii complete aici...

REDUCERE 10%
21,51 Lei 23,90 Lei
Disponibila in limita stocului
(depozitului nostru sau al furnizorului)
Editura: C.H. Beck
Colectia: La Zi
Cod: 0705-5 BECK
Vezi mai multe detalii...

LEGISLATIA PROTECTIEI CONSUMATORILOR (COD 643 - ACTUALIZARE IUNIE 2017)

de Juanita Goicovici

Cuprins:

PrefagA .................................................................................................................. V

I. Norme cu caracter general privind protecgia consumatorilor .................... 1

1. Legea nr. 296/2004 - Codul consumului ......................................................... 1

2. O.G. nr. 21/1992 privind protecGia consumatorilor .......................................... 24

3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale

comercianGilor in relaGia cu consumatorii ui armonizarea reglementarilor

cu legislaGia europeana privind protecGia consumatorilor ............................... 55

4. H.G. nr. 700/2012 privind organizarea ui funcGionarea AutoritaGii

NaGionale pentru ProtecGia Consumatorilor (extras) ....................................... 71

Tabel de sinteza nr. 1 .......................................................................................... 80

II. Protec?ia consumatorilor in cadrul contractelor incheiate ....................... 81

5. O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul

contractelor incheiate cu profesioniutii, precum ui pentru

modificarea ui completarea unor acte normative ........................................... 81

6. O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicaGiile electronice (extras) .................... 119

7. O.G. nr. 85/2004 privind protecGia consumatorilor la incheierea ui

executarea contractelor la distanGa privind serviciile financiare .................... 187

8. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate

intre profesioniuti ui consumatori, republicata .............................................. 198

9. Legea nr. 365/2002 privind comerGul electronic, republicata (extras) ........... 206

Tabel de sinteza nr. 2 ......................................................................................... 222


III. Protecgia consumatorilor privind securitatea ui conformitatea

produselor ................................................................................................... 224

10. Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor

pentru pagubele generate de produsele cu defecte, republicata ................ 224

11. Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor,

republicata .................................................................................................... 229

12. Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor ui garanGiile

asociate acestora, republicata ...................................................................... 243

13. O.U.G. nr. 97/2001 privind reglementarea producGiei, circulaGiei

ui comercializarii alimentelor, republicata ..................................................... 253

Tabel de sinteza nr. 3 ........................................................................................ 270

Tabel de sinteza nr. 4 ......................................................................................... 271 

Legisla?ia privind protec?ia consumatorilor

IV

IV. Publicitatea ui promovarea produselor .................................................... 273

14. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea ........................................................ 273

15. Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inuelatoare

ui publicitatea comparativa, republicata (extras) ......................................... 280

16. Legea nr. 504/2002 a audiovizualului (extras) ............................................. 288

17. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor

ui serviciilor de piaGa, republicata (extras) .................................................... 297

Tabel de sinteza nr. 5 ........................................................................................ 322

Tabel de sinteza nr. 6 ........................................................................................ 324

V. Protecgia consumatorilor in cadrul unor contracte specifice ................. 326

18. O.U.G. nr. 14/2011 pentru protecGia consumatorilor la incheierea

ui executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinGa

pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spaGii de cazare,

a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii

pentru produsele de vacanGa, a contractelor de revanzare,

precum ui a contractelor de schimb (extras) ................................................. 326

19. O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori .......... 339

20. Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiGii imobiliare ....... 392

21. O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare

a pachetelor de servicii turistice, republicata ................................................ 401

22. H.G. nr. 1219/2000 privind unele masuri de protecGie a intereselor

consumatorilor la achiziGionarea de piese de schimb auto, altele

decat cele care pot afecta siguranGa circulaGiei ui/sau protecGia mediului ..... 411

23. Ordinul ANPC nr. 632/2009 privind unele masuri de informare a

consumatorilor de catre operatorii economici care desfauoara

activitaGi de schimb valutar .......................................................................... 415

Tabel de sinteza nr. 7 ........................................................................................ 420

Tabel de sinteza nr. 8 ........................................................................................ 422

Tabel de sinteza nr. 9 ........................................................................................ 423

VI. Solugionarea alternativA a litigiilor dintre consumatori ui profesioniuti ...... 425

24. O.G. nr. 38/2015 privind soluGionarea alternativa a litigiilor

dintre comercianGi ui consumatori ................................................................. 425

Tabel de sinteza nr. 10 ...................................................................................... 447

Lista Regulamentelor europene aplicabile in domeniul

protecgiei consumatorilor .......................................................................... 449

Index .................................................................................................................. 455

Note privind modificAri terminologice ............................................................ 461

Titlul complet: LEGISLATIA PROTECTIEI CONSUMATORILOR (COD 643 - ACTUALIZARE IUNIE 2017)
Aparitie: Iulie 2017
Coperta: normala
Nr. pagini: 468
Dimensiuni: 13 x 20 centimetri
Categorii:
Legislatie
Carti noi
Produsul face parte din Colectia La Zi a Editurii C.H. Beck.