Livrare

Bucuresti - 8 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 200 Lei

Unele loc. din jud. Ilfov - 8 Lei (24-48 ore)
Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 12 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

*La depozit veti beneficia de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurii C.H. Beck (10%) si Express Publishing (7%).
**Stocul depozitului nu este legat de site.

Detalii complete aici...

REDUCERE 23%
17,71 Lei 23,00 Lei
Disponibila in limita stocului
(depozitului nostru sau al furnizorului)
Editura: Universal Pan
Cod: 9000 UNIVERSAL PAN
Vezi mai multe detalii...

EXERCITII SI PROBLEME DE MATEMATICA CLASELE I-IV (1-4)

de Angelica Calugarita

Cuprins:

CLASA I
Capitolul 1 NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 10 ............................. 9
Numărul şi cifra l ...................... , .............................................................................. 9
Numărul şi cifra 2 ................................................................................................... 10
Numărul şi cifra 3 ................................................................................. ll
Numărul şi cifra 4 ................................................................................................... 12
Numărul şi cifra 5 ................................................................................................... 13
Numărul şi cifra 6 ................................................................................................... 14
Numărul şi cifra 7 .................................. 15
Numărul şi cifra 8 ............................. A ........................................ ` .............................. 16
Numărul şi cifra 9 ................................................................................................... 16
Numărul 10 ............................................................................................................. l7
Exerciţii şi probleme recapitulative ....................................................................... 18
Probă de evaluare ..................................................................... 20
Capitolul 2 ADUNAREA ŞI SCADEREA NUMERELOR
NATURALE DE LA O LA 10 ............................................. 21
Adunarea şi scăderea cu l ...................................................................................... 21
Adunarea şi scăderea cu 2 ...................................................................................... 22
Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 2 ............................................... 23
Adunarea şi scăderea cu 3 ...................................................................................... 24
Adunarea şi scăderea numerelor naturale pânã la 3 ............................................... 25
Adunarea şi scăderea cu 4 ...................................................................................... 26
Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 4 ............................................... 26
Adunarea şi scădera cu 5 ........................................................................................ 27
Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 5 ............................................... 28
Adunarea şi scăderea cu 6 ...................................................................................... 29
Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 6 ............................................... 30
Adunarea şi scăderea cu 7 ...................................................................................... 31
Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 7 ............................................... 32
Adunarea şi scăderea cu 8 ...................................................................................... 33
Adunarea şi scăderea numerelor naturale pânã la 8 ............................................... 34
Adunarea şi scăderea cu 9 ...................................................................................... 35
Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 9 ............................................... 35
Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 10 ............................................. 36
Exerciţii şi probleme recapitulative ....................................................................... 37
Probă de evaluare
Capitolul 3 NUMERE NATURALE DE LA o LA 20 ........................... 44
Citirea, scrierea, compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 20 ......... 44
Adunarea numărului 10 cu un număr de unităţi ............ ..................................... 46
Scăderea dintr-un număr format din zeci şi unităţi a unităţilor .............................. 46
Scăderea dintr-un număr format din zeci şi unităţi a zecilor ................................. 47
Scăderea unui număr format din unităţi dintr-un număr format
din zeci şi unităţi ................................................................................................. 48

Adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu un număr format din unităţi ...49
Scăderea unui număr format din zecr ş1 unităţi dintr-un număr format

din zeci şi unităţi ................................................................................................. 49
Exerciţii şi probleme recapitulative ........ 2. .An ...................................................... 50
Probă de evaluare .................................. 2 ................... ......................................... 53

capitolul 4NUMERE NATURALE DE LA 20 LA 30.

ADUNARI ŞI SCADERI ...................................................... 55
Citirea, scrierea, compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 20 la 30 ....... 55
Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci ................................................. 56
Adunarea unui număr format numai din zeci cu un număr format
din unităţi ........................................................................................................... 57
Scăderea dintr-un număr format din zeci şi unităţi a unităţilor sau a zecilor ......... 58
Adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu un număr format
din unităţi ............................................................................................... 59
Scăderea dintr-un număr format din zeci şi unităţi a unui număr format
din unităţi .......................................................... '. ................................................ 60
Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi ................ ~ .................. 61
Probă de evaluare ................................... ~ ............................ ţ .................................... 63
Capitolul 5 NUMERE NATURALE DE LA 30 LA 100.
ADUNARI ŞI SCADERI .................................................... 64
Citirea, scrierea, compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 30 la 100 ..... 64
Probă de evaluare .......... _ ................................................................................... , ...... 6 6 ţ
Adunarea şi scăderea unui număr format numai din zeci .................................... 67
Adunarea şi scăderea unui număr format numai din zeci cu un număr format
numai din unităţi ................................................................................................ 68
Scăderea dintr-un număr format din zeci şi unităţi a unităţilor sau a zecilor ....... 69
Adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu un număr format
numai din unităţi ................... 70
Scăderea dintr-un număr format din zeci şi unităţi a unui număr format
numai din unităţi ................................................................................................. 71
Adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi ................................................... 72
Scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi ...... '. ................... 73
Exerciţii şi probleme recapitulative .................................................................... 74
Probă de evaluare' .......... .................................... 76
Capitolul 6 FIGURI GEOMETRICE ............................................. ~...; ...... 77
Probă de evaluare ....... ................................................... ; .......... 79
Capitolul 7 MASU RARI CU U N ITAŢI NECONVENŢIONALE ....... 80
Mãsurarea lungimilor ......................................................................................... 80
Măsurarea capacităţii vaselor ................................................................................. 81
Unităţi de măsuvră neconvenţionale pentru masă ................................................... 83
Capitolul 8 MASURAREA TIMPU LUI .................................................. 84
Unităţi de măsurat timpul. Ora ................................................................................ 84
Ziua. Săptămâna ............................................................. 85
Luna (lunile anului) ................................. ". ............................................. , ................. 87
Probă de evaluare ................... ~ ................... o ............................................................ 88
Capitol'ul 9 RECAPITULARE FINALA ................................................... 89
Numere naturale de la 0 la 100 .............................................................................. 89
Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0- 100 ........................... 93
Noţiuni de geometrie ..................... ............................................................ 98
Măsurare şi măsuri ............................................................................................... 100

`Probă de evaluare ....................................................... 101

Clasa a II-a

Capitolul 1 NUMERE NATURALE DE LA o LA 100 ....................... 102
Numere naturale de la 0 la 30 .............................................................................. 102

Citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 30 102

Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 30 ............................. 103
Numere naturale de la 30 la 100 ........................................................................... 103.
Citirea şi scrierea numerelor naturale de 1a 30 la 100 .................................... 103
Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 30 la 100 ......................... 105
Rotunjirea numerelor naturale .............................................................................. 106
Determinarea numerelor mai mici decât 100, care îndeplinesc anumite condiţii .106
Probã de evaluare ................................................................... 107

Capitolul 2 ADUNAREA ŞI SCADEREA NUMERELOR
NATURALE DE LA O LA 30 ............................................. 108

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 1a 30, fără trecere
peste ordin ................................................................................................... 108
Adunarea numerelor naturale de la O la 30, cu trecere peste ordin ....................... 110
Scăderea numerelor naturale de la O la 30, cu trecere peste ordin ........................ 111
Aflarea unui termen necunoscut dintr-o egalitate ................................................. 113
Probă de evaluare ................................................................... 114

Capitolul 3 ADUNAREA ŞI SCADEREA NUMERELOR
NATURALE DE LA O LA 100 .......................................... 115
Adunarea şi scăderea numerelor naturale, fără trecere peste ordin ...................... 115
Adunarea şi scăderea numerelor formate numai din zeci ............................... 115
Adunarea numerelor formate din zeci cu numere formate din unităţi .. .116

Scăderea dintr-un număr format din zeci şi unităţi a unităţilor sau a zecilor ..117
Adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu numere formate

din unităţi ................................................................................................... 118
Scăderea dintr-un număr format din zeci şi unităţi a unui număr format v
din unităţi ................................................................................................... 119
Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi ........................... 120
Probã de evaluare ....................... ; ......................................................................... 122
Adunarea şi scăderea numerelor naturale, cu trecere peste ordin ........................ 122
Adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu numere formate
din unităţi ................. ţ .................................................................................. 124
Scăderea dintr-un număr format din zeci şi unităţi a unui număr format
din unităţi ................................................................................................... 126
Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi ........................... 126
Exerciţii şi probleme recapitulative ...................................................................... 132
Probã de evaluare .................................................................................................. 135
Capitolul 4 NUMERE NATURALE MAI MICI
SAU EGALE CU 1 OOO .................................................... 136
Citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 1 000 ......................................... 136
Compararea numerelor naturale de la 0 la 1 000 ................................................. 137
Ordonarea numerelor naturale de la 0 la l 000 .................................................... 138
Determinarea numerelor care îndeplinesc anumite condiţii ................................ 140
Probã de evaluare ........................................................ , .......... 142
Capitolul 5 ADUNAREAAŞI SCADEREA NUMERELOR
NATURALE IN CONCENTRUL 100 - 1 OOO ............ 143
Adunarea şi scăderea numerelor formate din sute, zeci şi unităţi,
fără trecere peste ordin .................................................................................... 143
Adunarea şi scăderea numerelor formate din sute, zeci şi unităţi,
cu o trecere peste ordin ................................................................................... 149
Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor ................................................... 149
Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor ............................ , ............................ 1 49

Adunarea cu trecere pe'ste ordinul zecilor ....................................................... 150

Scăderea cu împrumut la ordinul sutelor ........................................................ 151
Adunarea cu treceri peste ordinul unităţilor şi peste ordinul sutelor .............. 153
Scăderea cu două împrumuturiaa ordinul zecilor şi la ordinul sutelor) ........ 153
Exerciţii şi probleme recapitulative ...................................................................... 154
Probă de evaluare ............................................ . ...................................................... 157
Capitolul 6 ELEMENTE INTUlTlVE DE GEOMETRlE ..................... 158
Probă de evaluare ..Q ....................... 3 ........................... . .......................................... 163
Capitolul 7 MASURARE ŞI MASURI ........................................................ 164
Unităţi de măsurat lungimea: METRUL .............................................................. 164
Unităţi de măsurat' capacitatea vaselor: LITRUL ........................ 165
Unităţi de măsurat masa: KILOGRAMUL ...... 3....: ................ 166
Unităţi de măsură pentru timp: ORA, MINUTUL, ZIUA, SAPTAMANA,
LUNA .......................................... ................................................... 167
Monede şi bancnote ............................................................................................. 170
Probă de evaluare ...................................... ..................................... 171
Capitolul 8. RECAPITULARE FINALA ........................................... ' ............ 172
Numere naturale de la 0 la 1 000 ......................... i ................................................ 1 72
Adunarea şi scăderea numerelor naturale ............................................................ 172
Elemente intuitive de geometrie .......................... ~ ............... 174
Măsurare şi măsuri ............................................................................................... 175
Probă de evaluare ................................................... 177

Clasa a III-a

Capitolul 1 N UMERE NATURALE DE LA 0 LA l OOO OOO ............. 178
Numere naturale de la 0 la 100 ...................... ~ ......................................... , ........... 178
Numere naturale de la 0 la 1 000 ..................................................... , ................... 179
Numere naturale de la 0 la 1 000 000 ................................................................. 184

F ormare, scriere, citire ............................................................................... 184
Comparare şi ordonare .............................................................................. 185
Rotunjirea numerelor naturale ................................................. 188
Determinarea .unor numere care îndeplinesc anumite condiţii date .......... 189
Probă de evaluare ....... ..... 192
Capitolul 2 ADU NAREA ŞI SCADEREA NUMERELOR
lN INTERVALUL DE LA O LA 10 OOO .............................. 193
Adunarea numerelor fără trecere peste ordin ........................ 193
Scăderea numerelor fãrã trecere peste ordin .................. ' .................................. l 96
Adunarea numerelor cu trecere peset ordin ........................................................ 199
Scăderea numerelor cu trecere peste ordin .................................... 201
Scăderea numerelor când descăzutul conţine cife de zero ................................. 204
Probă de exaluare ........................ . ..................... 205
Capitolul 3 INMULŢIREA NUMERELOR NATURALE
A MAI MICI CA 100 .................................................................... 206
inmulţirea numerelor naturale, folosind adunarea repetată de termeni egali ...... 206
inmultirea când unul din factori este 0 sau ~1 ...................................................... 207
inmultirea când unul din factori este 2 ........................... ; .................................... 208
inmultirea când unul din factori este 3 ................................................................ 211
Inmultirea când unul din factori este 4 ......................................... 212
lnmulţirea când unul din factori este 5 ........................................ `. ....................... 214

t Inmulţirea când unul din factori este 6 ..................................... e ........................... 215

Înmulţirea când unul din factori este 7 ........................................... * ..................... 217
lnmulţirea când unul din factori este 8 ................................................................ 218
Inmultirea când unul din factori este 9 ................................................................ 219
Inmultirea când unul din factori este 10 .............................................................. 220
prdinea efectuării operaţiilor .............................................................................. 222
Inmultirea. Exerciţii şi probleme recapitulative ................ 224
Probã de evaluare ................................................................................................ 233

Capitolul 4 lMPARŢlREA NUMERELOR NATURALE

MAI MICI CA 100 .................................................................... 234

lmpãrţirea numerelor naturale folosind scăderea repetată de termeni egali ........ 234
lmpãrţirea numerelor în relaţie cu înmulţirea ...................................................... 236
lmpãrţirea la 2; împărţirea la 3 ............................................................................ 237
lmpãrţirea la 4; împărţirea la 5 ............................................................................ 240
lmpãrţirea la 6; împărţirea la 7 ............................................................................ 241
Impărţirea la 8; împărţirea la 9 ............................................................................ 243
Cazuri speciale de împărţire ................................................................................ 246
Añarea unui număr necunoscut ........................................................................... 248
Ordinea efectuării operaţiilor. Folosirea parantezelor ....................................... 251
Operaţii de acelaşi ordin .............................................................................. 251

A Operaţii de ordine diferite ............................................................................ 252
Impărţirea. Exerciţii şi probleme ......................................................................... 254
Probã de evaluare ........................ .............................................................. 262

Capitolul 5 lNMULŢlREA Şl IMPARŢIREA DE NUMERE

A NATURALE DE LA O LA 1 OOO .......................................... 263
lnmulţirea când unul din factori este o sumă sau o diferenţă .............................. 263
lnmulţirea cu 10 sau cu 100 ................................................................................. 265
lnmulţirea unui număr de douã cifre şi de trei cifre cu un număr de o cifră ....... 268`
lmpărţirea unei sume sau diferenţe 1a un număr de o cifră .................................. 271
lmpărţirea la 10 şi la 100 272

lmpărţirea unu natural de &55521524 `éäii'ää &5555515135 &31551; asasin? ŢŢŢŢŢ275

Impãrţirea cu rest ................................................................................................. 280
Probã` de evaluare ................................................................................................. 283
Capitolul 6 REZOLVARE DE PROBLEME ................................................ 284
Probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii .......................................... 284
Probleme de organizare a datelor în tabele .......................................................... 287
Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii .................................... 291
Capitolul 7 ELEMENTE DE GEOMETRIE ................................................ 295
Pătratul ................................................................................................................. 295
Dreptunghiul ........................................................................................................ 296
Triunghiul .................................................................................... 297

Cercul

Punct ......................................................... i .......................... 3 00
Linia dreaptă ........................................................................................................ 300
Segmente de dreaptă ............................................................................................ 302
Linia frântã ........................................................................................................... 305
Linia curbă ........................................................................................................... 308
Poligonul ..................... 309
Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice ...................................................... 311
Forme spatiale: cub, cuboid, sferă, cilindru, con ................................................. 313
Elemente de geometrie. Recapitulare ................................................................... 314
Probã deevaluare ................................................................................................. 320

Capitolul 8 MĂSURĂRI FOLOSIND ETALOANE

NECONVENŢIONALE ............................................................ 321
Măsurarea unor lungimi ....................................................................................... 321
Mãsurarea capacităţii unor vase ........................................................................... 324
Măsurarea masei unor corpuri ............................................................................. 326
Probã de evaluare U ............................................................ ..................... 329
Capitolul 9 U NITAŢI CONVENŢIONALE DE MASURA ................... 331
Unităţi de măsurat lungimea ................................................................................ 331
Unităţi de măsurat capacitatea unor vase ............................................................. 335
Unităţi de măsurat masa unor corpuri .................................................................. 337
Unităţi de măsurat timpul .. ................................... 339
Monede şi bancnote ................................................................... 341
Probã de evaluare ............... . .................................................................. 345

Clasa a IV-a
Capitolul 1 NUMERE NATURALE MAI MlCl SAU EGALE

CU l OOO OOO ............................... , ........................................... 346
Scrierea, citirea, compararea, ordonarea şi rotunjirea numerelor naturale .......... 346
Cifre romane ........................................................................................................ 349
Probã de evaluare ................................................................... 352
Capitolul 2 .ADUNAREA ŞI SCADEREA NUMERELOR
DE LA O LA l OOO OOO ............................................................ 353
Probã de evaluare .................................................................................... 358
Capitolul 3 INMULŢIREA NUMERELOR NATURALE
A MAl MICI SAU EGALE CU'l OOO ..................................... 359
inmultirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră .............................. 359
inmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră ................................ 361
inmultirea a două numere formate fiecare din zeci şi unităţi .............................. 364
inmultirea unui număr de trei cifre cu un număr de două cifre ........................... 366
Inmulţirea numerelor naturale cu 10, 100 sau l 000 ........................................... 369
Probã de evaluare“ ..................................... › ...... C ................................................... 374
Capitolul 4 lMPARŢlREA UNUI NUMAR NATURAL MAI MlC
a DECAT l OOO LA UN NUMAR DE O CIFRA ................ 376
Împărţirea fără rest .............................................................................. . ....376
lmpărţirea cu rest ............................................................................ ...' .3 82
Probã de evaluare .............................. o .................................................................. 386
Capitolul 5 ORDINEA EFECTUARII OPERAŢIILOR
l ŞI FOLOSIREA PARANTEZELOR ...................................... 387
Capitolul 6 REZOLVAREA DE PROBLEME
CU NUMERE NATURALE .................................................... 390
Probleme care se rezolvă prin metoda ñgurativă
Probleme care se rezolvă prin încercări
Probleme de logică şi probabilităţi ...................................................................... 406
Probã de evaluare ................................................................................................. 407
Capitolul 7 FRACŢII ......................................................................................... 408

Scrierea şi citirea fracţiilor ................................................................................... 408

Compararea şi ordonarea fracţiilor ........................................................ ` ............ ...409
Fracţn egale cu un întreg, mai m1c1 decât un întreg, mai mari decât un întreg ....410

Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor .......... g ..................................... 413
Aflarea unei fracţii dintr-un întreg ........................ ' ............................................... 4 15
Probă de evaluare .................... " .................................................... 419
Capitolul 8 ELEMENTE DE GEOMETRIE ............ ; .............................. 420
Punct, segment ................................................................ .. .................................... 420
Unghiul ............... : ................... ............................................ ............... -.....421
Drepte paralele şi drepte perpendiculare ............................................. 2.`. ........... 422
Triunghiul ................. , ............. ~ .............................................................................. 422
Pătratul<

Titlul complet: EXERCITII SI PROBLEME DE MATEMATICA CLASELE I-IV (1-4)
Coperta: normala
Dimensiuni: 17 x 24 centimetri