Categorii
30,75 Lei 41,00 Lei
Discount 25%
La Comanda
Se consulta stocul depozitului nostru. In cazul in care nu avem produsele in stoc atunci vom face tot posibilul sa le aducem la comanda

Bucati:

Gata cumparaturile?
 Click aici pt. Cosul de Cumparaturi
Mai intai adaugati produsele dorite in Cos (cu butonul Pune in Cos), apoi completati toate informatiile necesare direct in Cosul de Cumparaturi, nu este nevoie sa faceti cont inainte.
Aparitie: Octombrie 2018
Coperta: normala
Nr. pagini: 302
Cod: 978-606-28-0729-0 UNIV

de Radu Stefan Patru

Cuprins:

ABREVIERI ..................................................................................................... 13

CUVANT INAINTE ......................................................................................... 15

CAPITOLUL I DREPTUL MUNCII CA RAMURA DE DREPT IZVOARE.

PRINCIPII ..................................................................................................... 17

1. Consideratii introductive ............................................................................... 17

2. Munca prin prisma diferitelor categorii de raporturi juridice ........................ 18

3. Definitia si structura Dreptului muncii. Dreptul individual si dreptul colectiv al muncii .......................................................................................... 19

4. Functionarii publici ....................................................................................... 21

5. Izvoarele Dreptului muncii ............................................................................ 21

 5.1. Izvoarele comune ................................................................................... 22

 5.1.1. Actele normative .......................................................................... 22

 5.1.2. Jurisprudenta ............................................................................... 23

 5.1.3. Uzantele ....................................................................................... 24

 5.2. Izvoarele specifice ................................................................................. 25

 5.2.1. Izvoarele specifice interne ........................................................... 25

 5.2.1.1. Regulamentul de organizare si functionare ..................... 25

 5.2.1.2. Regulamentul intern........................................................ 26

 5.2.1.3. Instructiunile privind securitatea si sanatatea in munca .. 28

 5.2.1.4. Contractul colectiv de munca ......................................... 28

 5.2.1.5. Corelatia dintre izvoarele interne specifice dreptului muncii ............................................................................. 33

 5.2.2. Izvoarele specifice internationale ................................................ 34

 5.2.2.1. O. I. M. ........................................................................... 34

 5.2.2.2. Normele U. E. ................................................................. 35

 5.2.2.3. Relatia dintre normele U. E. si normele O. I. M.

Aplicabilitatea prioritara a normelor U. E. in dreptul intern in caz de conflict ................................................... 36

 5.2.2.4. Normele Consiliului Europei .......................................... 37

6. Principiile Dreptului muncii .......................................................................... 37

CAPITOLUL II - CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA ................ 43

1. Aspecte introductive ...................................................................................... 43

2. Notiune .......................................................................................................... 45

3. Trasaturi juridice ........................................................................................ 46 

3a. Trasaturi comune cu alte contracte ............................................................... 46

3b. Trasaturi specifice contractului individual de munca ................................... 49

4. Formarea contractului individual de munca .................................................. 53

 4.1. Conditiile de fond .................................................................................. 53

 4.1.1. Capacitatea .................................................................................. 53

 4.1.2. Consimtamantul ........................................................................... 63

 4.1.3. Obiectul si cauza contractului individual de munca .................... 67

 4.2. Conditiile de forma privind contractul individual de munca (forma scrisa ad probationem). ......................................................................... 69

 4.2.1. Inregistrarea contractului individual de munca; dosarul personal al salariatilor ................................................................................ 70

 4.3. Alte conditii ........................................................................................ 73

 4.3.1. Examenul medical ....................................................................... 73

 4.3.2. Conditiile de vechime in munca .................................................. 74

 4.3.3. Studiile ........................................................................................ 76

 4.3.4. Avizul, autorizarea sau atestarea ................................................. 76

 4.3.5. Perioada de proba ........................................................................ 77

 4.3.6. Stagiul ........................................................................................ 81

 4.3.7. Declaratiile de avere si interese ................................................... 86

5. Continutul contractului individual de munca ................................................ 87

 5.1. Clauzele esentiale si obligatorii ............................................................. 91

 5.2. Clauzele specifice si neobligatorii ......................................................... 97

 5.2.1. Clauzele specifice si neobligtorii prevazute de Codul muncii ..... 97

 5.2.2. Clauzele specifice si neobligatorii, neprevazute de Codul muncii ... 103

6. Executarea contractului individual de munca ................................................ 109

7. Nulitatea contractului individual de munca ................................................... 113

 7.1. Notiune .................................................................................................. 113

 7.2. Regimul juridic ...................................................................................... 114

 7.3. Efecte ..................................................................................................... 115

8. Modificarea contractului individual de munca .............................................. 116

 8.1. Delegarea ............................................................................................... 117

 8.2. Detasarea ............................................................................................... 119

 8.3. Forta majora (art. 48 Codul muncii) ...................................................... 126

 8.4. Ca sanctiune disciplinara (art. 48 Codul muncii) ................................... 126

 8.5. In interesul salariatului (art. 48 din Codul muncii) ................................ 127

 8.6. Impreviziunea ......................................................................................... 127

 8.7. Transferul ............................................................................................... 129

9. Suspendarea contractului individual de munca ............................................. 133

10. Incetarea contractului individual de munca ................................................... 147

 10.1. Incetarea de drept a contractului individual de munca ........................ 147

 10.2. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor ........ 153

 10.3. Incetarea contractului ca vointa unilaterala a uneia dintre parti .......... 154

 10.3.1. Demisia .................................................................................. 154

 10.3.2. Incetarea contractului individual de munca datorata vointei unilaterale a angajatorului - Concedierea............................... 157 

 10.3.2.1. Cadru legal international si intern ........................... 157

 10.3.2.2. Interdictii de concediere .......................................... 157

 10.3.2.3. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului (art. 61 lit. a) - d) Codul muncii) .......... 159

 10.3.2.3.1. Concedierea disciplinara (art. 61 lit. a) Codul muncii) ........................................ 159

 10.3.2.3.2. Concedierea in cazul arestarii preventive sau al arestarii la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile (art. 61 lit. b) Codul muncii) ............................... 161

 10.3.2.3.3.Concedierea din motive medicale (art. 61 lit. c) Codul muncii) ............................... 162

 10.3.2.3.4.Concedierea pentru necorespundere profesionala (art. 61 lit. d) Codul muncii) ................................................... 163

 10.3.3. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului .............................................................................. 166

 10.3.3.1. Concedierea individuala .......................................... 167

 10.3.3.1.1. Caracterul efectiv al desfiintarii locului de munca ............................................... 167

 10.3.3.1.2. Cauza reala ............................................ 168

 10.3.3.1.3. Cauza serioasa ....................................... 168

 10.3.3.2. Concedierea colectiva ............................................. 169

 10.3.3.2.1. Notiune ................................................. 170

 10.3.3.2.2. Regim juridic ......................................... 171

 10.3.3.2.3. Decizia de concediere............................ 175

 10.3.3.2.4. Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale ................................................. 176

 10.3.3.2.5. Obiectivele de performanta individuala vs. criteriile sociale de departajare in cadrul concedierii colective. .................. 177

 10.3.3.2.5.1. Regimul juridic al obiectivelor de performanta individuala a salariatilor .... 178

 10.3.3.2.5.1.1.Criteriile sociale .................... 179

 10.3.3.2.5.1.2.Situatia contractelor individuale de munca in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora .................................. 180

 10.3.3.2.5.1.3.Incetarea raportului de serviciu al functionarilor publici din initiativa autoritatii sau institutiei publice . 183

11. Diferite tipuri de contracte individuale de munca ....................................... 186

 11.1. Contractul individual de munca pe perioada determinata ................. 186 

 11.1.1. Aspecte generale .................................................................. 186

 11.1.2. Norme ale Uniunii Europene in materie .............................. 187

 11.1.3. Conditii de validitate ale contractului individual de munca incheiat pe durata determinata ............................................. 187

 11.1.4. Cazurile in care se pot incheia contracte de munca pe perioada determinata ............................................................ 187

 11.1.5. Regim juridic ....................................................................... 188

 11.1.6. Incetarea contractului individual de munca pe perioada determinata .......................................................................... 190

 11.2. Munca prin agent de munca temporara ............................................. 190

 11.2.1. Notiune ................................................................................ 190

 11.2.2. Norme ale Organizatiei Internationale a Muncii si ale Uniunii Europene in materie ................................................ 191

 11.2.3. Regim juridic ....................................................................... 191

 11.2.4. Incetarea contractului de munca temporara ......................... 195

 11.3. Contractul individual de munca cu timp partial ................................ 195

 11.3.1. Aspecte generale. Notiune. .................................................. 195

 11.3.2. Norme ale Organizatiei Internationale a Muncii si ale

Uniunii Europene in materie ................................................ 195

 11.3.3. Regim juridic ....................................................................... 196

 11.3.4. Incetarea contractului individual de munca cu timp partial . 198

 11.4. Munca la domiciliu. Telemunca ....................................................... 198

 11.4.1. Notiune ................................................................................ 198

 11.4.2. Norme internationale in materie .......................................... 199

 11.4.3. Regim juridic ....................................................................... 199

 11.4.4. Incetarea contractului de munca la domiciliu ...................... 201

CAPITOLUL 3 - TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA ......... 202

1. Reglementari in cadrul O. I. M. si U. E. ........................................................ 202

2. Timpul de munca. Notiune ............................................................................ 202

 2.1. Durata timpului de munca ..................................................................... 203

 2.2. Munca suplimentara .............................................................................. 205

 2.3. Munca de noapte .................................................................................... 206

3. Normarea muncii ........................................................................................... 208

4. Timpul de odihna .......................................................................................... 209

 4.1. Pauza de masa ........................................................................................ 209

 4.2. Repausul zilnic ...................................................................................... 210

 4.3. Repausul saptamanal ............................................................................. 210

 4.4. Sarbatorile legale ................................................................................... 211

 4.5. Concediile .............................................................................................. 213

 4.5.1. Concediul de odihna .................................................................... 213

 4.5.2. Zile libere platite ......................................................................... 216

 4.5.3. Concediul fara plata ..................................................................... 216

 4.5.4. Biletul de voie ............................................................................. 216

 4.5.5. Concediile pentru formare profesionala ...................................... 217 

 4.5.6. Reglementari speciale in materia timpului de odihna pentru salariatii din sistemul bugetar ...................................................... 218

 4.5.7. Negocierea colectiva in materia timpului de munca si a timpului de odihna ....................................................................... 220

CAPITOLUL 4 - SALARIZAREA ............................................................... 223

1. Aspecte generale. Principii ............................................................................ 223

2. Reglementare la nivelul O. I. M .................................................................... 224

3. Reglementarea salarizarii la nivel national .................................................... 225

 3.1. Reglementarea generala a salarizarii in Constitutia Romaniei si in Codul muncii ........................................................................................ 225

 3.1.1. Forme de salarizare. Structura salariului ..................................... 227

 3.1.2. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ................... 228

 3.1.3. Plata salariului ............................................................................. 229

 3.2. Salarizarea in sectorul privat .................................................................. 231

 3.3. Salarizarea in sectorul bugetar ............................................................... 232

 3.3.1. Alte drepturi salariale .................................................................. 235

4. Evolutia salariilor ........................................................................................ 237

5. Relevanta negocierii colective in materia salarizarii ..................................... 238

CAPITOLUL 5 - RASPUNDEREA JURIDICA .......................................... 239

1. Raspunderea disciplinara ............................................................................... 239

 1.1. Aspecte generale privind regimul juridic al raspunderii disciplinare ..... 239

 1.2. Aspecte procedurale privind aplicabilitatea raspunderii disciplinare ..... 242

 1.3. Radierea sanctiunilor disciplinare .......................................................... 248

 1.4. Cumularea raspunderii disciplinare cu alte forme de raspundere .......... 250

 1.5. Rolul instantei de judecata in materia contestarii deciziilor de sanctionare disciplinara ......................................................................... 250

 1.6. Rolul negocierii colective in cadrul raspunderii disciplinare ................. 251

 1.7. Raspunderea disciplinara a functionarilor publici .................................. 252

 1.7.1. Radierea sanctiunilor aplicate functionarilor publici. Cazierul administrativ al functionarilor publici ......................................... 255

2. Raspunderea patrimoniala ............................................................................. 257

 2.1. Raspunderea patrimoniala a angajatorului fata de salariat ..................... 258

 2.1.1. Conditiile pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a angajatorului ................................................................................ 258

 2.1.2. Actiunea in regres a angajatorului ............................................... 259

 2.2. Raspunderea patrimoniala a salariatului fata de angajator ..................... 259

 2.2.1. Conditiile raspunderii patrimoniale a salariatilor ........................ 260

 2.3. Aspecte procedurale referitoare la aplicabilitatea raspunderii patrimoniale a salariatilor - o lacuna de reglementare in Codul muncii ............. 263

 2.4. Raspunderea reparatorie aplicabila functionarilor publici ..................... 266

3. Raspunderea contraventionala ....................................................................... 267

 3.1. Raspunderea contraventionala a functionarilor publici .......................... 271

4. Raspunderea penala ....................................................................................... 271 

CAPITOLUL 6 - SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA ............ 274

1. Reglementarea internationala si a U.E. in materie ......................................... 274

2. Reglementarea interna ................................................................................... 275

3. Trasaturile specifice ale normelor legale care reglementeaza sanatatea si securitatea in munca ...................................................................................... 275

4. Obligatii legale principale in materia asigurarii sanatatii si securitatii in munca ............................................................................................................ 277

5. Accidentul de munca si boala profesionala ................................................... 282

6. Comitetul pentru securitate si sanatate in munca .......................................... 283

7. Raspunderea juridica in materia securitatii si sanatatii in munca .................. 285

CAPITOLUL 7 - CONFLICTELE INDIVIDUALE DE MUNCA. JURISDICTIA MUNCII ................................................................................. 287

1. Conflictele individuale de munca .................................................................. 287

2. Jurisdictia muncii ........................................................................................ 290

 2.1. Aspecte generale .................................................................................... 290

 2.2. Partile litigiilor de munca ...................................................................... 290

 2.3. Termene ................................................................................................. 290

 2.4. Competenta. Reguli speciale de procedura ............................................ 293

BIBLIOGRAFIE ............................................................................................. 295 

DREPTUL INDIVIDUAL AL MUNCII (ED. 2018) este un produs al Ed. Universitara si a aparut in Octombrie 2018 .


N-ati gasit ce cautati?
Contactati-ne deoarece este posibil sa avem produsul in depozit (fara a fi prezent pe site)!

   0773.817.087 

   contact@librarie.co 

Metode de Livrare

Bucuresti
+ alte localitati din Jud. Ilfov - 7 Lei (24-48 ore)

Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 16 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

Termenele de livrare sunt valabile doar in cazul in care avem produsul/produsele in stoc. In caz contrar vom fi nevoiti sa apelam la furnizori si timpul de livrare va fi incert, difera in functie de furnizor.

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

* Pentru ridicare din punctul de lucru beneficiati de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurilor C.H. Beck, Express Publishing si Baroque Books & Arts.
** Stocul depozitului nu este legat de site si in cazul in care nu avem cantitatea comandata in stoc vom contacta furnizorii pentru a putea onora comanda.
*** Atentie! La depozit se ofera reducere generala de 20% (cu exceptia editurilor la care nu se permite prin contract sa oferim anumite discount-uri) daca nu faceti rezervare.

Detalii complete aici...