Livrare

Bucuresti - 8 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 200 Lei

Unele loc. din jud. Ilfov - 8 Lei (24-48 ore)
Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 12 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

*La depozit veti beneficia de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurii C.H. Beck (10%) si Express Publishing (7%).
**Stocul depozitului nu este legat de site.

Detalii complete aici...

REDUCERE 10%
44,01 Lei 48,90 Lei
Disponibila in limita stocului
(depozitului nostru sau al furnizorului)
Autor(i): Daniel Ghita
Editura: C.H. Beck
Colectia: Curs universitar
Cod: 82392 BECK
Vezi mai multe detalii...

DREPT PROCESUAL CIVIL: PARTEA SPECIALA (EDITIE 2017)

de Daniel Ghita

Cuprins:

Abrevieri...................................................................................................................... VIII

Capitolul I. Procedura in fata primei instante ...............................................................1

Sectiunea 1. Sesizarea instantei.....................................................................................1

?1. Etapa pregatitoare ..............................................................................................1

?2. Cererile procedurale ..........................................................................................2

2.1. Notiune.......................................................................................................2

2.2. Conditii generale ........................................................................................4

?3. Cererea de chemare in judecata .........................................................................9

3.1. Notiune.......................................................................................................9

3.2. Principiul liberului acces la justitie ..........................................................11

3.3. Procedura prealabila.................................................................................12

3.4. Cuprinsul cererii de chemare in judecata .................................................15

3.5. Timbrarea cererii de chemare in judecata ................................................20

3.6. Sanctiunea lipsei elementelor cererii de chemare in judecata ..................21

3.7. Inregistrarea cererii de chemare in judecata, constituirea

si repartizarea dosarului ...........................................................................23

3.8. Verificarea si regularizarea cererii de chemare in judecata......................23

3.9. Fixarea primului termen de judecata ........................................................26

3.10. Masuri pentru pregatirea judecatii..........................................................27

3.11. Modificarea cererii de chemare in judecata ...........................................28

3.12. Efectele introducerii cererii de chemare in judecata ..............................30

?4. Intampinarea ....................................................................................................32

4.1. Notiune.....................................................................................................32

4.2. Cuprinsul intampinarii .............................................................................32

4.3. Sanctiunea nedepunerii intampinarii........................................................34

?5. Cererea reconventionala ..................................................................................36

5.1. Notiune.....................................................................................................36

5.2. Conditii de admisibilitate .........................................................................37

5.3. Dispozitii procedurale ..............................................................................38

Sectiunea a 2-a. Judecata.............................................................................................40

?1. Dispozitii generale...........................................................................................40

?2. Sedinta de judecata ..........................................................................................42

?3. Incheierea de sedinta .......................................................................................49

?4. Cercetarea procesului ......................................................................................55

4.1. Dispozitii generale ...................................................................................55

4.2. Exceptiile procesuale ...............................................................................59

4.2.1. Conceptul de exceptie procesuala ..................................................59

4.2.2. Clasificarea exceptiilor procesuale ................................................59

4.2.3. Procedura de solutionare a exceptiilor procesuale .........................61

4.3. Probele .....................................................................................................62

4.3.1. Acceptiuni si importanta ................................................................62

4.3.2. Subiectul si obiectul probei............................................................64

4.3.3. Conditiile de admisibilitate a probelor...........................................66

4.3.4. Sarcina probei ................................................................................67

VI Drept procesual civil. Partea speciala

4.3.5. Propunerea probelor.......................................................................68

4.3.6. Incuviintarea probelor....................................................................72

4.3.7. Administrarea probelor..................................................................73

4.3.8. Aprecierea probelor .......................................................................75

4.3.9. Asigurarea probelor .......................................................................75

4.3.10. Dovada cu inscrisuri ....................................................................78

4.3.11. Proba cu martori...........................................................................88

4.3.12. Prezumtiile ...................................................................................95

4.3.13. Expertiza ......................................................................................96

4.3.14. Mijloacele materiale de proba....................................................101

4.3.15. Cercetarea la fata locului ...........................................................102

4.3.16. Marturisirea................................................................................103

4.3.17. Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri

juridici (art. 366-388 C.proc.civ.)..............................................108

?5. Dezbaterea in fond a procesului ....................................................................111

?6. Incidente procedurale ....................................................................................113

6.1. Suspendarea procesului..........................................................................114

6.1.1. Felurile suspendarii......................................................................114

6.1.2. Incheierea de suspendare .............................................................120

6.1.3. Reluarea judecarii procesului.......................................................122

6.2. Perimarea cererii ....................................................................................123

6.2.1. Notiune si conditii........................................................................123

6.2.2. Procedura perimarii......................................................................126

6.2.3. Efectele perimarii.........................................................................127

6.2.4. Perimarea instantei.......................................................................128

6.3. Actele procesuale de dispozitie ale partilor............................................129

6.3.1. Aspecte generale ..........................................................................129

6.3.2. Renuntarea ...................................................................................130

6.3.3. Achiesarea....................................................................................134

6.3.4. Tranzactia ....................................................................................139

?7. Deliberarea si pronuntarea hotararii ..............................................................142

Sectiunea a 3-a. Hotararea judecatoreasca ................................................................153

?1. Concept si categorii .......................................................................................153

?2. Continutul hotararii........................................................................................158

?3. Redactarea si comunicarea hotararii..............................................................163

?4. Efectele hotararii judecatoresti ......................................................................168

4.1. Aspecte generale ....................................................................................168

4.2. Autoritatea de lucru judecat, obligativitatea si opozabilitatea hotararii.......170

?5. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii .............................................183

5.1. Indreptarea hotararii...............................................................................183

5.2. Lamurirea hotararii si inlaturarea dispozitiilor contradictorii ................184

5.3. Completarea hotararii.............................................................................185

?6. Executarea provizorie a hotararii judecatoresti..............................................186

?7. Cheltuielile de judecata .................................................................................190

Capitolul II. Caile de atac ............................................................................................194

Sectiunea 1. Aspecte generale ...................................................................................194

?1. Notiune si scop ..............................................................................................194

?2. Clasificarea cailor de atac..............................................................................197

?3. Reguli privind exercitarea cailor de atac .......................................................199

Cuprins VII

Sectiunea a 2-a. Apelul .............................................................................................205

?1. Caracterizare generala ...................................................................................205

?2. Obiectul apelului............................................................................................206

?3. Termenul de apel ...........................................................................................210

?4. Cererea de apel ..............................................................................................215

?5. Depunerea si regularizarea cererii de apel.....................................................218

?6. Pregatirea judecatii apelului ..........................................................................220

?7. Efectele cererii de apel ..................................................................................221

?8. Apelul incident si apelul provocat .................................................................224

?9. Dispozitii speciale privind judecata apelului .................................................226

?10. Solutiile pe care le pronunta instanta de apel...............................................227

Sectiunea a 3-a. Recursul ..........................................................................................229

?1. Caracterizare generala ...................................................................................229

?2. Obiectul recursului ........................................................................................231

?3. Termenul de recurs........................................................................................231

?4. Cererea de recurs...........................................................................................233

4.1. Cuprinsul cererii de recurs .....................................................................233

4.2. Motivele de casare .................................................................................235

?5. Instanta competenta .......................................................................................239

?6. Depunerea si regularizarea cererii de recurs..................................................239

?7. Pregatirea judecatii recursului .......................................................................241

?8. Procedura de filtrare a recursurilor ................................................................242

?9. Dispozitii speciale privind judecata recursului ..............................................243

?10. Solutiile pe care le pronunta instanta de recurs ...........................................246

Sectiunea a 4-a. Contestatia in anulare......................................................................248

?1. Contestatia in anulare de drept comun...........................................................248

1.1. Motivul contestatiei................................................................................248

1.2. Conditii de admisibilitate .......................................................................248

?2. Contestatia in anulare speciala.......................................................................250

2.1. Motivele contestatiei ..............................................................................250

2.2. Conditii de admisibilitate .......................................................................252

?3. Procedura de judecata ....................................................................................253

Sectiunea a 5-a. Revizuirea .......................................................................................254

?1. Obiectul revizuirii..........................................................................................254

?2. Motivele de revizuire.....................................................................................257

?3. Instanta competenta .......................................................................................261

?4. Termenul de revizuire....................................................................................262

?5. Procedura de judecata ....................................................................................263

Capitolul III. Mijloacele de asigurare a practicii unitare

si a solutionarii cauzei in termen optim ...................................................................266

Sectiunea 1. Recursul in interesul legii .....................................................................266

Sectiunea a 2-a. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea

pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept............269

?1. Deosebiri fata de recursul in interesul legii ...................................................269

?2. Conditii de admisibilitate...............................................................................270

?3. Procedura de judecata ....................................................................................271

?4. Efectele hotararii prealabile ...........................................................................273

Sectiunea a 3-a. Contestatia privind tergiversarea procesului ...................................273

Bibliografie selectiva.....................................................................................................277

Titlul complet: DREPT PROCESUAL CIVIL: PARTEA SPECIALA (EDITIE 2017)
Aparitie: Iunie 2017
Coperta: normala
Nr. pagini: 288
Produsul face parte din Colectia Curs universitar a Editurii C.H. Beck.