Meniu
Cos de Cumparaturi
A inceput scoala! Venim in sprijinul dumneavoastra cu manuale si auxiliare scolare la preturi accesibile - actualizari zilnice!

Drept Civil - TGO (Teoria Generala a Obligatiilor) Editia 3 - 2018

Drept Civil - TGO (Teoria Generala a Obligatiilor) Editia 3 - 2018
-10 %
Drept Civil - TGO (Teoria Generala a Obligatiilor) Editia 3 - 2018
Editura C.H. Beck Emod Veress
Disponibilitate: La Cerere
Se consulta stocul depozitului nostru. In cazul in care nu avem produsele in stoc, vom face tot posibilul sa le aducem de la furnizori / colaboratori.
65,61 Lei
72,90 Lei
  • Cod: 978-606-18-0753-6 BECK
  • Colectie: Manuale Beck
  • Aparitie: Februarie 2018
  • Nr. pagini: 406
Metode de Livrare
Bucuresti - 9 Lei (Curier Rapid)
Provincie - 16 Lei (Curier Rapid)

Ridicare din Magazin (Bucuresti) -> Locatie
Livrarea este GRATUITA pentru comenzi in valoare de minim 250 Lei!
Nu efectuam livrari in afara teritoriului Romaniei.
Detalii aici...
Despre Editura C.H. Beck
Despre Editura C.H. Beck
Editura C.H. Beck are ca obiect exclusiv de activitate editarea cartilor si a publicatiilor cu tematica juridica si economica. Editura s-a impus pe piata literaturii juridice in anul 1998 ca urmare a asocierii dintre grupul romanesc al Editurilor ALL si editura germana C.H. BECK. incepand cu anul 2001, Editura All Beck s-a desprins din Grupul Editurilor ALL, iar din 2006 a preluat numele partenerului sau european C.H. Beck, devenind astfel o societate independenta, cu capital majoritar german.
Compania a devenit astfel parte integranta a trustului european C.H. BECK, unul dintre cele mai vechi si mai reprezentative din Europa, grup fondat in anul 1763. in prezent, acest grup include mai multe societati din Germania, Elvetia, Cehia, Polonia si Romania.

de Emod Veress

Cuprins:

Argument .................................................................................................................. XI

Abrevieri ................................................................................................................ XIII

PARTEA I. Nasterea (izvoarele) obligatiilor........................................................... 1

Capitolul I. Notiunea de obligatie si structura obligatiei ..................................... 3

?1. Aspecte generale ............................................................................................ 3

?2. Notiune ........................................................................................................... 3

?3. Delimitare fata de notiunea de obligatiune .................................................... 6

?4. Structura raportului juridic de obligatii .......................................................... 6

?5. Reglementarea monista a obligatiilor ............................................................. 8

Capitolul II. Clasificarea obligatiilor................................................................... 12

?1. Privire generala ............................................................................................ 12

?2. Clasificarea obligatiilor in functie de izvoare .............................................. 12

?3. Clasificarea obligatiilor in functie de obiect ................................................ 13

?4. Clasificarea obligatiilor in functie de sanctiune ........................................... 16

Capitolul III. Contractul, izvor de obligatii ........................................................ 18

?1. Notiune ......................................................................................................... 18

?2. Libertatea de a contracta si buna-credinta .................................................... 18

?3. Clasificarea contractelor dupa reglementarile aplicabile ............................. 21

?4. Clasificarea contractelor dupa modul de formare ........................................ 21

?5. Clasificarea contractelor dupa continutul lor ............................................... 23

?6. Clasificarea contractelor dupa scopul urmarit de parti ................................. 24

?7. Clasificarea contractelor dupa modul de executare ...................................... 25

?8. Clasificarea contractelor dupa nominalizarea lor in legea civila.................. 25

?9. Clasificarea contractelor dupa corelatia dintre ele ....................................... 26

?10. Clasificarea contractelor dupa rolul vointei partilor

in formarea contractului ............................................................................... 26

Capitolul IV. Formarea (incheierea) contractelor ............................................. 28

?1. Notiune ......................................................................................................... 28

?2. Negocierile precontractuale si obligatiile specifice fazei precontractuale ... 28

?3. Acordul de vointe ......................................................................................... 30

?4. Oferta de a contracta .................................................................................... 31

?5. Revocarea ofertei si ipostazele irevocabilitatii ofertei ................................. 32

?6. Caducitatea ofertei ....................................................................................... 33

?7. Acceptarea ofertei ........................................................................................ 34

?8. Acceptarea necorespunzatoare a ofertei ....................................................... 34

?9. Acceptarea tardiva a ofertei ......................................................................... 35

?10. Retragerea acceptarii .................................................................................. 35 

VI Teoria generala a obligatiilor

?11. Comunicarea ofertei, acceptarii si revocarii ............................................... 36

?12. Momentul incheierii contractului ............................................................... 36

?13. Locul incheierii contractului ...................................................................... 37

Capitolul V. Clauzele contractuale externe, standard si neuzuale .................... 38

Capitolul VI. Efectele contractelor intre parti ................................................... 41

?1. Aspecte generale .......................................................................................... 41

?2. Forta obligatorie a contractului .................................................................... 42

?3. Consecintele fortei obligatorii a contractului ............................................... 45

?4. Modificarea si incetarea contractelor ........................................................... 45

?5. Exceptie de la forta obligatorie a contractului: impreviziunea ..................... 52

?6. Consideratii complementare privind efectele contractului

intre parti in contractele translative de proprietate ....................................... 57

?7. Consideratii complementare privind efectele contractului

intre parti: pactul de optiune si promisiunea de a contracta ......................... 58

Capitolul VII. Efectele contractelor fata de terte persoane ............................... 63

?1. Aspecte generale .......................................................................................... 63

?2. Relativitatea efectelor contractului............................................................... 64

?3. Exceptiile aparente si reale de la principiul relativitatii

efectelor contractelor .................................................................................... 65

?4. Promisiunea faptei altuia .............................................................................. 65

?5. Actiunile directe ........................................................................................... 67

?6. Stipulatia pentru altul ................................................................................... 68

?7. Opozabilitatea efectelor contractului ........................................................... 71

?8. Exceptie de la principiul opozabilitatii efectelor contractului: simulatia ..... 72

Capitolul VIII. Efecte specifice ale contractelor sinalagmatice................................ 79

?1. Aspecte generale .......................................................................................... 79

?2. Exceptia de neexecutare a contractului ........................................................ 79

?3. Rezolutiunea si rezilierea contractelor ......................................................... 81

?4. Riscul contractului ....................................................................................... 87

Capitolul IX. Interpretarea contractelor ............................................................ 89

?1. Aspecte generale .......................................................................................... 89

?2. Regulile principale de interpretare a contractului ........................................ 90

?3. Regulile subsidiare de interpretare ............................................................... 92

Capitolul X. Actul juridic civil unilateral, izvor de obligatii ................................. 94

?1. Aspecte generale .......................................................................................... 94

?2. Promisiunea unilaterala ................................................................................ 95

?3. Promisiunea publica de recompensa ............................................................ 96

?4. Alte acte juridice unilaterale, izvoare de obligatii ........................................ 97

Capitolul XI. Faptul juridic licit, izvor de obligatii ............................................ 98

?1. Aspecte generale .......................................................................................... 98

?2. Gestiunea de afaceri ..................................................................................... 98

?3. Plata nedatorata .......................................................................................... 102

?4. Imbogatirea fara justa cauza ....................................................................... 105

Capitolul XII. Faptul juridic ilicit, izvor de obligatii (raspunderea

civila delictuala). Raspunderea pentru fapta proprie ................................... 109

?1. Aspecte generale ........................................................................................ 109 

Cuprins VII

?2. Conditiile raspunderii civile delictuale directe ........................................... 110

?3. Prejudiciul .................................................................................................. 111

?4. Fapta ilicita ................................................................................................. 118

?5. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu ............................. 121

?6. Vinovatia .................................................................................................... 122

?7. Raspunderea persoanei juridice pentru fapta proprie ................................. 124

Capitolul XIII. Raspunderea pentru fapta altuia ............................................. 125

?1. Aspecte generale ........................................................................................ 125

?2. Raspunderea celui obligat la supravegherea unui minor

sau al unui interzis judecatoresc ................................................................. 125

?3. Raspunderea comitentilor pentru prepusi ................................................... 127

Capitolul XIV. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale,

de lucruri sau de ruina edificiului ................................................................... 133

?1. Aspecte generale ........................................................................................ 133

?2. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale ................................. 133

?3. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri ................................... 135

?4. Raspunderea pentru ruina edificiului ......................................................... 138

Capitolul XV. Repararea prejudiciului cauzat prin fapte juridice ilicite ...... 140

?1. Aspecte generale ........................................................................................ 140

?2. Nasterea dreptului la reparatie ................................................................... 140

?3. Intinderea reparatiei ................................................................................... 140

?4. Formele reparatiei ...................................................................................... 142

?5. Repararea prejudiciilor aduse integritatii sau sanatatii unei persoane ........ 142

?6. Repararea prejudiciului nepatrimonial ....................................................... 144

?7. Reguli speciale de prescriptie extinctiva .................................................... 145

?8. Solidaritatea raspunderii............................................................................. 145

?9. Dreptul de regres ........................................................................................ 145

Capitolul XVI. Consideratii suplimentare privind raspunderea civila .......... 147

?1. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de autoritatile publice ................ 147

?2. Raspunderea medicala ................................................................................ 148

?3. Raspunderea pentru pagubele generate de produsele cu defecte ................ 151

?4. Raspunderea civila a agentiilor de rating de credit .................................... 155

?5. Raspunderea pentru daunele ecologice si daunele nucleare ....................... 157

?6. Raspunderea civila pentru daunele produse de aeronave ........................... 158

PARTEA a II-a. Efectele si stingerea obligatiilor ............................................... 159

Capitolul XVII. Efectele obligatiilor: privire generala

si executarea in natura ..................................................................................... 161

?1. Aspecte generale ........................................................................................ 161

?2. Executarea directa in natura: plata ............................................................. 162

?3. Subiectele platii .......................................................................................... 162

?4. Obiectul platii ............................................................................................. 164

?5. Regimul valutar si regimul juridic al utilizarii numerarului ....................... 167

?6. Locul platii ................................................................................................. 171

?7. Data platii ................................................................................................... 171 

VIII Teoria generala a obligatiilor

?8. Cheltuielile platii ........................................................................................ 172

?9. Imputatia platii ........................................................................................... 172

?10. Punerea in intarziere a creditorului .......................................................... 174

?11. Executarea silita in natura ........................................................................ 175

Capitolul XVIII. Efectele obligatiilor: executarea prin echivalent

(executarea indirecta). Raspunderea contractuala ........................................ 179

?1. Aspecte generale ........................................................................................ 179

?2. Raspunderea contractuala........................................................................... 180

?3. Fapta ilicita si prejudiciul ........................................................................... 183

?4. Vinovatia debitorului ................................................................................. 187

?5. Punerea in intarziere a debitorului ............................................................. 188

?6. Inexistenta unei conventii de neraspundere ............................................... 189

?7. Conventiile de agravare a raspunderii ........................................................ 190

?8. Evaluarea legala, judiciara si conventionala a daunelor-interese.

Clauza penala ............................................................................................. 190

?9. Arvuna ........................................................................................................ 196

Capitolul XIX. Efectele obligatiilor: consideratii suplimentare

privind institutia dobanzii ............................................................................... 198

?1. Aspecte generale ........................................................................................ 198

?2. Notiunea si formele dobanzii ..................................................................... 200

?3. Dobanda legala ........................................................................................... 202

?4. Limitari ale libertatii contractuale in materie de dobanzi aduse

prin prevederile O.G. nr. 13/2011 .............................................................. 205

?5. Limitari ale libertatii contractuale in materie de dobanzi aduse

prin prevederile Legii nr. 72/2013 .............................................................. 206

?6. Concluzii privind reglementarea actuala a dobanzilor

in dreptul privat roman ............................................................................... 209

Capitolul XX. Efectul indirect al obligatiilor: transmisibilitatea.................... 211

?1. Aspecte generale ........................................................................................ 211

?2. Cesiunea de creanta .................................................................................... 211

?3. Cesiunea de creanta: conditii de validitate. Creante care pot fi cedate ...... 212

?4. Cesiunea de creanta: conditii de opozabilitate ........................................... 214

?5. Cesiunea de creanta: efecte intre cedent si cesionar ................................... 215

?6. Cesiunea de creanta: efecte fata de terti ..................................................... 217

?7. Deosebirile dintre cesiunea de creanta si cesiunea de contract .................. 218

?8. Subrogatia .................................................................................................. 220

?9. Preluarea datoriei ....................................................................................... 222

?10. Cesiuni speciale de creante: transmiterea titlurilor de credit.................... 224

?11. Cesiuni speciale de creante: factoringul ................................................... 226

?12. Cesiuni speciale de creante: securitizarea creantelor ............................... 227

Capitolul XXI. Efectul indirect al obligatiilor: transformabilitatea

obligatiilor prin intermediul novatiei .................................................................. 229

?1. Aspecte generale. Novatia .......................................................................... 229

?2. Novatia obiectiva ....................................................................................... 229

?3. Novatia subiectiva ...................................................................................... 230

?4. Delimitari ................................................................................................... 231 

Cuprins IX

?5. Conditiile si proba novatiei ........................................................................ 232

?6. Efectele novatiei ......................................................................................... 234

Capitolul XXII. Efectele obligatiilor afectate de modalitati

si ale obligatiilor plurale .................................................................................. 235

?1. Aspecte generale ........................................................................................ 235

?2. Termenul .................................................................................................... 235

?3. Conditia ...................................................................................................... 240

?4. Obligatiile plurale ...................................................................................... 246

?5. Obligatii divizibile si indivizibile ............................................................... 247

?6. Obligatiile solidare intre debitori ............................................................... 249

?7. Obligatiile solidare intre creditori .............................................................. 254

?8. Obligatii alternative .................................................................................... 255

?9. Obligatii facultative .................................................................................... 256

Capitolul XXIII. Stingerea obligatiilor ............................................................. 257

?1. Aspecte generale: moduri de stingere a obligatiilor ................................... 257

?2. Compensatia ............................................................................................... 258

?3. Confuziunea ............................................................................................... 261

?4. Remiterea de datorie .................................................................................. 262

?5. Imposibilitatea fortuita de executare .......................................................... 263

?6. Decesul debitorului .................................................................................... 265

PARTEA a III-a. Garantia comuna a creditorilor

si garantarea obligatiilor .................................................................................... 267

Capitolul XXIV. Drepturile creditorului asupra patrimoniului

debitorului ......................................................................................................... 269

?1. Garantia comuna a creditorilor ................................................................... 269

?2. Consideratii suplimentare asupra garantiei comune a creditorilor .................. 275

?3. Actiunea oblica .......................................................................................... 281

?4. Actiunea pauliana ....................................................................................... 285

?5. Comparatie intre actiunea oblica si actiunea pauliana ............................... 288

Capitolul XXV. Garantarea obligatiilor: privire generala

si garantiile personale ...................................................................................... 290

?1. Aspecte generale ........................................................................................ 290

?2. Garantiile personale ................................................................................... 292

?3. Fideiusiunea ............................................................................................... 293

?4. Efectele fideiusiunii ................................................................................... 298

?5. Stingerea fideiusiunii ................................................................................. 303

?6. Avalul si girul cambiei si al biletului la ordin ............................................ 306

?7. Consideratii suplimentare referitoare la aval: garantarea cambiei

sau biletului la ordin in alb ......................................................................... 309

?8. Garantiile autonome ................................................................................... 312

?9. Asemanari si deosebiri dintre fideiusiune si garantiile

personale autonome .................................................................................... 316 

X Teoria generala a obligatiilor

Capitolul XXVI. Garantarea obligatiilor: privilegiile si ipoteca ........................ 318

?1. Aspecte generale ........................................................................................ 318

?2. Privilegiile .................................................................................................. 318

?3. Ipoteca: notiune, clasificare, caractere ....................................................... 322

?4. Operatiuni asimilate ipotecii ...................................................................... 325

?5. Obiectul si intinderea ipotecii .................................................................... 330

?6. Cesiunea ipotecii si schimbarea rangului ipotecii ...................................... 331

?7. Ipotecile conventionale - reguli generale aplicabile ipotecilor

imobiliare si celor mobiliare ...................................................................... 340

?8. Ipoteca imobiliara conventionala ............................................................... 345

?9. Ipoteca imobiliara legala ............................................................................ 348

?10. Ipoteca legala reglementata de Codul de procedura fiscala ..................... 350

?11. Concursul intre creditorii ipotecari .......................................................... 351

?12. Stingerea ipotecilor .................................................................................. 352

?13. Executarea ipotecii: reguli generale ......................................................... 353

Capitolul XXVII. Garantarea obligatiilor: reguli specifice

privind ipoteca mobiliara .............................................................................. 355

?1. Ipoteca mobiliara: notiune, constituire, forma ........................................... 355

?2. Protectia tertului dobanditor al bunului mobil ipotecat .............................. 356

?3. Obiectul ipotecii mobiliare ......................................................................... 356

?4. Drepturile si obligatiile partilor in materia ipotecii mobiliare.................... 360

?5. Ipoteca mobiliara asupra creantelor: reguli specifice ................................. 361

?6. Perfectarea ipotecilor mobiliare ................................................................. 362

?7. Inscrierea ipotecilor mobiliare. Arhiva Electronica de Garantii

Reale Mobiliare .......................................................................................... 363

?8. Executarea ipotecilor mobiliare: forme de executare,

deposedarea debitorului ............................................................................. 365

?9. Executarea ipotecilor mobiliare: vanzarea bunului ipotecat ...................... 367

?10. Executarea ipotecilor mobiliare: preluarea bunului ipotecat

in contul creantei ...................................................................................... 370

?11. Executarea ipotecilor mobiliare: executarea ipotecii asupra

titlurilor reprezentative si asupra creantelor ............................................. 371

?12. Executarea ipotecilor mobiliare: preluarea bunului ipotecat

in vederea administrarii ............................................................................ 371

?13. Executarea ipotecilor mobiliare: sanctiuni ............................................... 372

Capitolul XXVIII. Garantarea obligatiilor: gajul si dreptul de retentie ........ 373

?1. Gajul ........................................................................................................... 373

?2. Efecte: drepturile si obligatiile creditorului gajist ...................................... 375

?3. Dreptul de retentie ...................................................................................... 376

?4. Conditiile exercitarii dreptului de retentie ................................................. 380

?5. Efectele exercitarii dreptului de retentie .................................................... 382

?6. Stingerea dreptului de retentie ................................................................... 383

Bibliografie selectiva .............................................................................................. 385 

Librarie.co foloseste cookies (doar minimul necesar pentru functionarea normala a site-ului si pentru comenzile plasate). Detalii aici