Livrare

Bucuresti - 8 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 200 Lei

Unele loc. din jud. Ilfov - 8 Lei (24-48 ore)
Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 12 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

*La depozit veti beneficia de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurii C.H. Beck (10%) si Express Publishing (7%).
**Stocul depozitului nu este legat de site.

Detalii complete aici...

REDUCERE 10%
40,41 Lei 44,90 Lei
Disponibila in limita stocului
(depozitului nostru sau al furnizorului)
Autor(i): Cristina Samboan
Editura: C.H. Beck
Colectia: Studii juridice
Cod: 78622 BECK
Vezi mai multe detalii...

DEMNITATEA IN MUNCA (EDITIE 2017)

Analiza interdisciplinara a raporturilor de munca

de Cristina Samboan

Cuprins:

Cuvant inainte ............................................................................. XI

Abrevieri .................................................................................. XIII

Introducere ................................................................................ XV

Capitolul I. Conceptul de demnitate ............................................ 1

Sectiunea 1. Evolutia in timp a conceptului de demnitate

si contextul istoric in care a fost consacrat in dreptul

international ............................................................................ 1

Sectiunea a 2-a. Izvoare normative ............................................ 8

?1. Izvoare internationale ..................................................... 9

?2. Izvoare regionale .......................................................... 15

2.1. Spatiul european: ................................................... 16

2.2. Spatiul american: ................................................... 17

2.3. Spatiul arab: .......................................................... 18

2.4. Spatiul african: ...................................................... 18

Sectiunea a 3-a. Reglementari cuprinse in

constitutiile nationale ............................................................ 19

Sectiunea a 4-a. Jurisprudenta in materia demnitatii ............... 21

?1. Conceptul de demnitate in jurisprudenta CEDO .......... 21

?2. Conceptul de demnitate in jurisprudenta Curtii de

Justitie a Uniunii Europene .......................................... 24

?3. Demnitatea in jurisprudenta curtilor constitutionale

nationale ....................................................................... 26

3.1. Germania ............................................................... 26

3.2. Ungaria .................................................................. 30

3.3. Franta .................................................................... 32

Sectiunea a 5-a. Conceptul de demnitate in

dreptul romanesc ................................................................... 34

Sectiunea 6-a. In cautarea unei definitii................................... 38

?1. Continutul notiunii de demnitate .................................. 38 

VI Demnitatea in munca

?2. Natura juridica a demnitatii. Consecinte ...................... 40

?3. Aplicatiile demnitatii .................................................... 43

Capitolul II. Protectia juridica generala a demnitatii.

Drepturile personalitatii ........................................................... 48

Sectiunea 1. Consideratii preliminare privind drepturile

personalitatii. Origini, evolutii, caracteristici ........................ 48

Sectiunea a 2-a. Drepturile personalitatii in

reglementarea romaneasca .................................................... 54

?1. Evolutii legislative ........................................................ 54

?2. Instrumentele legale de protectie in justitie

a drepturilor personalitatii ............................................ 58

Sectiunea a 3-a. Protectia dimensiunii fizice

a personalitatii ....................................................................... 61

?1. Punctul de plecare ........................................................ 61

?2. Evolutii. Bioetica .......................................................... 65

Sectiunea a 4-a. Protectia dimensiunii morale

a personalitatii ....................................................................... 69

?1. Libertatea de exprimare. Raportul dintre

dimensiunea morala a personalitatii

si libertatea de exprimare ............................................. 69

?2. Dreptul la viata privata ................................................. 76

?3. Dreptul la onoare si reputatie ....................................... 85

?4. Dreptul la propria imagine ........................................... 88

?5. Dreptul de a dispune de sine insusi .............................. 92

Sectiunea a 5-a. Concluzii ....................................................... 93

Capitolul III. Demnitatea reflectata in jurisprudenta si

izvoarele normative de drept al muncii .................................. 96

Sectiunea 1. Demnitatea in munca - izvoare internationale

si regionale europene ............................................................ 96

Sectiunea a 2-a. Demnitatea in munca in Romania -

legislatie, repere jurisprudentiale ........................................ 102

Sectiunea a 3-a. Drept comparat privind demnitatea

in munca .............................................................................. 106

?1. Franta .......................................................................... 106

?2. Irlanda ........................................................................ 109

?3. Marea Britanie ............................................................ 111 

Cuprins VII

?4. Spania ......................................................................... 112

Sectiunea a 4-a. Concluzii ..................................................... 114

Capitolul IV. Protectia juridica a demnitatii in munca ......... 123

Sectiunea 1. Autonomia salariatului. Protectia drepturilor

personalitatii in cadrul raportului de munca ........................ 123

?1. Dreptul la viata privata al salariatului.

Consideratii preliminare. ............................................. 123

?2. Reglementari internationale si regionale europene .... 130

?3. Drept comparat in materia protectiei vietii

private a salariatului. Interferenta dintre dreptul

la viata privata si alte drepturi morale ale

personalitatii, ca expresie a autonomiei

salariatului in interiorul raportului de munca ............. 132

3.1. Marea Britanie ..................................................... 134

3.2. Germania ............................................................. 135

3.3. Grecia .................................................................. 136

3.4. Spania .................................................................. 138

3.5. Franta .................................................................. 140

?4. Protectia vietii private a salariatului in

dreptul romanesc ........................................................ 143

?5. Protectia datelor personale ......................................... 146

5.1. Drept european in materia protectiei datelor

personale. Directiva 95/46 CE si

aplicabilitatea ei in raporturile de munca ............ 146

5.2. Drept comparat la nivel european in materia

protectiei datelor personale ................................. 158

?6. Drept romanesc privind protectia datelor

personale. Legea nr. 677/2001 si aplicabilitatea

ei in raporturile de munca .......................................... 177

6.1. Utilizarea mijloacelor de supraveghere video ..... 179

6.2. Monitorizarea corespondentei electronice

si a traficului pe Internet ..................................... 187

6.3. Protectia datelor privind starea de sanatate

a salariatului ........................................................ 192

6.4. Informatii cerute la angajare ............................... 193 

VIII Demnitatea in munca

6.5. Practica romaneasca in materia protectiei

datelor personale ale salariatului ......................... 201

?7. Impunerea sau interzicerea anumitor tinute

sau comportamente .................................................... 205

?8. Libertatea de constiinta si de exprimare in cadrul

raportului de munca .................................................... 208

?9. Concluzii generale privind protectia autonomiei

salariatului .................................................................. 219

Sectiunea a 2-a. Identitatea salariatului. Protectia

impotriva discriminarii la locul de munca .......................... 224

?1. Protectia juridica a principiului egalitatii

la nivel international si european ............................... 224

?2. Protectia salariatului impotriva discriminarii

din perspectiva comparata a dreptului

Uniunii Europene si al Conventiei Europene a

Drepturilor Omului .................................................... 228

?3. Aplicarea directivelor europene privind

discriminarea in interpretarea jurisprudentiala a

Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).

Aspecte comune ......................................................... 233

3.1. Discriminarea directa .......................................... 233

3.2. Discriminarea indirecta ....................................... 237

3.3. Exceptiile admise privind discriminarea

directa si indirecta ............................................... 238

?4. Aplicarea directivelor europene privind

discriminarea in interpretarea jurisprudentiala a

Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).

Aspecte specifice ....................................................... 250

4.1. Discriminarea de gen (Directiva 2006/54/CE) .... 250

4.2. Orientarea sexuala/dizabilitatile/varsta/

convingerile/ religia (Directiva 2000/78/CE) ..... 264

?5. Hartuirea ..................................................................... 280

5.1. Observatii preliminare ......................................... 280

5.2. Caracteristicile hartuirii la locul de munca ......... 282

5.3. Tipologii ale hartuirii la locul de munca ............. 284

5.4. Aspecte de drept comparat privind hartuirea

la locul de munca. ............................................... 287 

Cuprins IX

5.5. Protectia juridica impotriva hartuirii la

locul de munca in Romania................................. 301

?6. Legislatie romaneasca privind interzicerea

discriminarii in raporturile de munca ......................... 315

?7. Concluzii generale privind protectia identitatii

salariatului .................................................................. 328

Sectiunea a 3-a. Salariatul - subiect, nu obiect al muncii.

Protectia impotriva desubiectivizarii

(,,instrumentalizarii") salariatului ....................................... 330

Capitolul V. Concluzii .............................................................. 356

Sectiunea 1. Demnitatea salariatului - rezultanta unui

conflict intre drepturi .......................................................... 357

Sectiunea a 2-a. Demnitatea in munca - esenta protectiei

juridice ................................................................................ 365

Sectiunea a 3-a. Demnitatea in munca - de la concept la

realitate. Mesajul demnitatii in munca ................................ 366

Bibliografie selectiva ................................................................. 369

Titlul complet: DEMNITATEA IN MUNCA (EDITIE 2017). Analiza interdisciplinara a raporturilor de munca
Aparitie: Iunie 2017
Coperta: normala
Nr. pagini: 406
Produsul face parte din Colectia Studii juridice a Editurii C.H. Beck.