Livrare

Bucuresti - 8 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 200 Lei

Unele loc. din jud. Ilfov - 8 Lei (24-48 ore)
Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 12 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

*La depozit veti beneficia de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurii C.H. Beck (10%) si Express Publishing (7%).
**Stocul depozitului nu este legat de site.

Detalii complete aici...

REDUCERE 20%
20,80 Lei 26,00 Lei
La cerere
(Timpul de livrare difera in functie de furnizor, dar in general comenzile se livreaza rapid. Apelati pentru informatii!)
Autor(i): Traian Saitan
Editura: D.P.H.
Cod: 4767 DPH
Vezi mai multe detalii...

CULEGERE DE TESTE PT. PREGATIREA CONCURSULUI DE BIOLOGIE GEORGE EMIL PALADE (CLASELE 5-6)

Exersam, invatam si castigam!

Cuprins:

CLASA A V-A
I. TESTE PROPUSE SPRE REZOLVARE PENTRU CLASA a V-a
l. I. MEDIUL DE VIATĂ 5
1.2. CELULA, TESUTURILE VEGETALE 7
1.3. RĂDĂCINA 12
1.4. TULPINA 16
L5. FRUNZA 19
1.6. FLOAREA 22
L7. FRUCTUL 25
1.8. FRUCTUL ŞI SĂMÂNŢA 28
L9. BACTERJI - ALGE - CIUPERCI 31
1.10. MUŞCHI - LICHENI 35
1.11. FERIGI 39
1.12. GIMNOSPERME 42
m. ANGIOSPERME 44
Il. SUBIECTE DATE LA CONCURSUL „G.E. PALADE”
CLASA a V-a (2009-2014)
ETAPA JUDEŢEANĂ. PLOIEŞTI, APRILIE 2009 57
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - APRILIE 2010 64
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA- MAI 201 I 7I
ETAPA JUDEŢEANĂ - 28 APRILIE 2012 79
ETAPA JUDEŢEANĂ - 27 APRILIE 2013 87
ETAPA INTERJUDEŢEANĂ PRAHOVA - l IUNIE 2013 93
ETAPA JUDEŢEANĂ - 26 APRILIE 2014 IO]
ETAPA INTERJUDETEANĂ - 7 IUNIE 2014 108
CLASA A VI-A
l. TESTE PROPUSE SPRE REZOLVARE PENTRU CLASA a VI-a
IIIJ. NEVERTEBRATE
III.I.I. PROTOZOARE 117
III.I.2. SPONGIERI 120
IIl.l.3. CELENTERATE 124
1.1.4. VIERMI PARAZITI (LATI ŞI CILINDRICI) 127
III.l.5. VIERMI INELATI 131
III.l.6. MOLUŞTE 134

III. 1.7. ARTROPODE 136
III.2. VERTEBRATE
lll.2.1. PEŞTI 140
111.2.2.AMFlBlENl 143
III.2.3. REPTILE 145
1112.4. PĂSĂRI 148
1112.5. MAMIFERE 152
III.2.5.1. MAMIFERE INFERIOARE 152
1.2.5.2. MAMIFERE INSECTIVORE 154
1.2.5.3. MAMIFERE ROZĂTOARE 157
“1.2.5.4. MAMIFERE CARNIVORE 159
1.2.5.5. MAMIFERE ACVATICE 161
“1.2.5.6. MAMIFERE ERBIVORE 163
llI.2.5.5. MAMIFERE OMNIVORE 166
III.3. ORGANIZAREA GENERALĂ A UNUI MAMIFER
lll.3.1. CELULA ŞI TESUTURILE 169
1.3.2. FUNCTIILE DE BAZĂ ALE ORGANISMULUI ANIMAL 173
IV. SUBIECTE DATE LA CONCURSUL JUDEŢEAN „G.E. PALADE”
CLASA A VI-A (2008-2014)
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - 2008 181
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - 2009 188
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - APRILIE 2010 196
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - 7 MAI 2011 203
ETAPA JUDEŢEANĂ - 28 APRILIE 2012 211
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - 27 APRILIE 2013 218
ETAPA INTERJUDETEANĂ PRAHOVA ~ l IUNIE 2013 224
ETAPA JUDEŢEANĂ 7 26 APRILIE 2014 230
ETAPA INTERJUDEŢEANĂ ~ 7 IUNIE 2014 236
V. BIOLOGIA, ALTFEL
V.1. DACĂ ŞTll, RASPUNDE!
PLANTE $1 ANIMALE, SIMBOLURI NAŢlONALE ALE UNOR STATE 244
SOLUŢII
I. TESTE PROPUSE SPRE REZOLVARE PENTRU CLASA a V-a
1.1. Mediul de viaţă 246
1.2. Celula, ţesuturile vegetale 246
1.3. Rădăcina 246
1.4. Tulpina 246
1.5. Frunza 246

I.7. Frucrul 247
1.8. Fructul şi sãmânţa 247
1.9. Bacterii - AIge - Ciuperci 247
I.IO. Licheni - Muşchi 247
1.11. Ferigi 248
I. 12. Gimnosperme 248
I. 13. Angiosperme 248
II. SUBIECTE DATE LA CONCURSUL „G.E. PALADE”
CLASA A V-A (2009-2011)
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - APRILIE 2009 249
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - APRILIE 2010 249
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA e 7 MAI 2OI I 249
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - 28 APRILIE 2012 249
ETAPA JUDEŢEANĂ PLOIEŞTI - 27 APRILIE 2013 250
ETAPA INTERJUDEŢEANĂ » IUNIE 2013 250
ETAPA JUDEŢEANĂ - 26 APRILIE 2014 25]
ETAPA INTERJUDEŢEANĂ - 7 IUNIE 2014 251
III. TESTE PROPUSE SPRE REZOLVARE
PENTRU CLASA a VI-a
111.1. NEVERTEBRATE 252
III.I.I. Protozoare 252
111.1 .2. Spongieri 253
III. I .3. Celenterate 253
III. I .4. Viermi paraziti (Iaţi şi cilindrici) 253
III.I.5. Viermi inelaţi 253
III.I .6. Mquşte 254
III. I .7. Anropode 254
111.2. VERTEBRATE 254
Ill.2.l. Peşti 254
lII.2.2. Amñbieni 254
111.23. Reptile 255
III.2.4. Păsări 255
III.2.5. Mamifere - 255
Mamifere inferioare 255
Mamifere insectivore 256
Mamifere rozătoare 256
Mamifere camivore 256
Mamifere acvatice 256
Mamifere erbivore 256
Mamifere omnivore 256

III.3. ORGANIZAREA GENERALĂ A UNUI MAMIFER 257
111.34 l. CELULA ŞI ŢESUTURILE 257
III.3.2. FUNCTIILE DE BAZĂ ALE ORGANISMULUI ANIMAL 257
IV. SUBIECTE DATE LA CONCURSUL JUDEŢEAN
„G.E. PALADE” CLASA A VI-A (2008-2014)
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - 2008 258
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA ~ 2009 258
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - APRILIE 2010 258
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - 7 MAI 2011 258
ETAPA JUDEŢEANĂ PRAHOVA - APRILIE 2012 259
ETAPA JUDEŢEANĂ - APRILIE 2013 259
ETAPA INTERJUDEŢEANĂ - IUNIE 2013 259
ETAPA JUDEŢEANĂ ~ 26 APRILIE 2014 260
ETAPA INTERJUDEŢEANĂ - 7 IUNIE 2014 261
JOCURI DISTRACTIVE - ANAGRAME 262
DACĂ ŞTII, RASPUNDE! 262
JOCURI DISTRACTIVE - ANAGRAME 262
V.2. LEGENDE
V.2.I. FLORILE ÎN LEGENDELE UNIVERSALE 265
V.2.2 LEGENDELE ANIMALELOR 282


Editura D.P.H.
Titlul complet: CULEGERE DE TESTE PT. PREGATIREA CONCURSULUI DE BIOLOGIE GEORGE EMIL PALADE (CLASELE 5-6). Exersam. invatam si castigam!
Aparitie: 2015
Coperta: normala
Nr. pagini: 300
Legende drespre plante si animale. Anagrame