Livrare

Bucuresti - 8 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 200 Lei

Unele loc. din jud. Ilfov - 8 Lei (24-48 ore)
Lista localitatilor aici...
GRATUIT de la 200 Lei

Provincie - 12 Lei (24-48 ore)
GRATUIT de la 250 Lei

SAU

Ridicare din depozitul nostru (Bucuresti)
Harta catre locatie aici

*La depozit veti beneficia de REDUCERE 20% pentru toate produsele care au reducere mai mica de 20% pe site, cu exceptia editurii C.H. Beck (10%) si Express Publishing (7%).
**Stocul depozitului nu este legat de site.

Detalii complete aici...

REDUCERE 25%
54,19 Lei 72,25 Lei
STOC EPUIZAT (sunati pt. informatii)
Autor(i): Costel Gilca
Editura: Rosetti International
Cod: 978-973-8270-35-0 ROSETTI
Vezi mai multe detalii...

CODUL MUNCII COMENTAT SI ADNOTAT (18 AUGUST 2015)

TABLA DE MATERII:

TITLUL I. DISPOZIÎII GENERALE

Capitolul !. Domeniul de aplicare

Capitolul II. Principii fundamentale

TITLUL n. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE muncă

Capitolul !. Încheierea contractului individual de muncă

Capitolul II. Executarea contractului individual de muncă..….….

Capitolul lll. Modilîcarea contractului individual de muncă

Capitolul IV. Suspendarea contractului individual de muncă

Capitolul V. Încetarea contractului individual de muncă

Secţiunea 1. Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Secţiunea a 2-a. Concedierea...........…

Secţiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

Secţiunea a 4-a. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

Secţiunea a 5-a. Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaţilor

şi procedura concedierilor colective

Secţiunea a 6-a. Dreptul la preaviz

Sectiunea a 7-a. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale

Secţiunea a 8-a. Demisia

Capitolul Vl. Contractul individual de muncă pe durată determinată

Capitolul Vll. Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul Vlll. Contractul individual de muncă cu timp partial

Capitolul IX. Munca la domiciliu

TITLUL III. TIMPUL DE MUNCII ŞI TIMPUL DE ODIHNA

Capitolul !. Timpul de muncă

Secţiunea 1. Durata timpului de muncă

Secţiunea a 2-a. Munca suplimentară

Sectiunea a 3-a. Munca de noapte

Secţiunea a 4-a. Norma de muncă

Capitolul II. Repausuri periodice

Secţiunea 1. Pauza de masă şi repausul zilnic

Secţiunea a 2-a. Repausul săptămânal.

Secţiunea a 3-a. Sărbătorile legale

Capitolul III. Concediile

Secţiunea 1. Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor

Secţiunea a 2-a. Concediile pentru formare profesională

11TLUI. IV. SALARIZAREA..…


Capitolul !. Dispoziţii generale

Capitolul II. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată


Capitolul III. Plata salariului

Capitolul IV. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Capitolul v. Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului


întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia

TITLUL v. SANATATEA ŞI SECURITATEA în MUNCA

Capitolul !. Reguli generale

Capitolul II. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Capitolul III. Protecţia salariaţilor prin servicii medicale

mwt Vl. FORMAREA PROFESIONAUL

Capitolul !. Dispoziţii generale

Capitolul II. Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator

Capitolul III. Contractul de ucenicie la locul de muncă

TITLUL Vll. DIALOGUL SOCIAL

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Sindicatele

Capitolul III. Reprezentanţii salariaţilor

Capitolul IV Patronatul

TITLUL Vlll. CONTRACT ELE COLECTIVE DE MUNCA.

TITLUL lx. CONFLICTELE DE MUNCA

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Greva..


TITLUL X. INSPECTIA MUNCII

TITLUL xn. RASPUNDEREA JURIDICA

Capitolul !. Regulamentul intern

Capitolul II. Răspunderea disciplinară

Capitolul III. Răspunderea patrimonială

Capitolul lv. Răspunderea contravenţională

Capitolul V. Răspunderea penală

TITLUL XII. .IURISDICTIA MUNCII

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Competenta materială şi teritorială

Capitolul III. Reguli speciale de procedură

TITLUL XIII. DISPOZITII TRANZITORII ŞI FINALE


Editura Rosetti International
Titlul complet: CODUL MUNCII COMENTAT SI ADNOTAT (18 AUGUST 2015). COMENTARII - DOCTRINA - JURISPRUDENTA
Aparitie: 2015
Coperta: cartonata