Meniu
Cos de Cumparaturi

Asociatiile de proprietari (Cod 670 - Actualizare 21 August 2018)

Asociatiile de proprietari (Cod 670 - Actualizare 21 August 2018)
-10 %
Despre Editura C.H. Beck
Despre Editura C.H. Beck
Editura C.H. Beck are ca obiect exclusiv de activitate editarea cartilor si a publicatiilor cu tematica juridica si economica. Editura s-a impus pe piata literaturii juridice in anul 1998 ca urmare a asocierii dintre grupul romanesc al Editurilor ALL si editura germana C.H. BECK. incepand cu anul 2001, Editura All Beck s-a desprins din Grupul Editurilor ALL, iar din 2006 a preluat numele partenerului sau european C.H. Beck, devenind astfel o societate independenta, cu capital majoritar german.
Compania a devenit astfel parte integranta a trustului european C.H. BECK, unul dintre cele mai vechi si mai reprezentative din Europa, grup fondat in anul 1763. in prezent, acest grup include mai multe societati din Germania, Elvetia, Cehia, Polonia si Romania.
Asociatiile de proprietari (Cod 670 - Actualizare 21 August 2018)
Disponibilitate: La Comanda
Se consulta stocul depozitului nostru. In cazul in care nu avem produsele in stoc, vom face tot posibilul sa le aducem la comanda.
22,41 Lei
24,90 Lei
  • Cod: 978-606-18-0794-9 BECK
  • Colectie: La Zi
  • Aparitie: Septembrie 2018
  • Nr. pagini: 448
Gata Cumparaturile?
Adaugati produsele dorite in Cos, apoi apasati butonul Finalizare Comanda sau Cos de Cumparaturi (dreapta-sus) si completati toate informatiile necesare in pagina de comanda, nu este nevoie sa faceti cont inainte, toti pasii necesari finalizarii comenzii sunt in acea pagina.
Livrare
Bucuresti - 9 Lei (Curier Rapid)
Provincie - 16 Lei (Curier Rapid)
GRATUIT pt. comenzi de minim 250 Lei!

Ridicare din Magazin -> Locatie
Detalii complete aici...

Cuprins:

I. Dispozi ii-cadru ........................................................................................... 1
1. Legea nr. 196/2018 privind infiin area, organizarea i func ionarea
asocia iilor de proprietari i administrarea condominiilor .............................. 1
2. Legea locuin ei nr. 114/1996, republicat ................................................... 59
II. Legisla ia serviciilor publice (energie termic , ap i canalizare,
salubrizare, gaze) ...................................................................................... 82
3. Hot rarea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei i
a energiei termice la popula ie, institu ii publice i agen i economici ......... 82
4. Hot rarea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea
consumatorilor racorda i la sistemele publice centralizate
de alimentare cu energie termic ................................................................ 84
5. Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospod rie Comunal nr. 233/2004 pentru
aprobarea unor reglement ri privind contorizarea consumatorilor
racorda i la sistemele publice centralizate de alimentare
cu energie termic ....................................................................................... 89
6. Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilit i Publice nr. 483/2008 privind
aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice .................. 115
7. Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru
pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale ................................... 144
8. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor
m suri privind furnizarea energiei termice popula iei, pentru inc lzirea
locuin ei i prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice
centralizate de alimentare cu energie termic .......................................... 172
9. Legea serviciilor comunitare de utilit i publice nr. 51/2006,
republicat (extras) ................................................................................... 175
10. Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare
cu energie termic (extras) ...................................................................... 209
III. Legisla ia ajutoarelor sociale ................................................................. 224
11. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune .......................... 224 
Cuprins
IV
12. Hot rarea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen a
Guvernului nr. 70/2011 privind m surile de protec ie social
in perioada sezonului rece ....................................................................... 273
13. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea
unui ajutor suplimentar familiilor i persoanelor singure cu venituri
reduse, care utilizeaz gaze naturale pentru inc lzirea locuin ei ............. 290
IV. Legisla ia financiar-contabil , fiscal i privind
contribu iile sociale ............................................................................... 296
14. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garan ii i r spunderea in leg tur cu gestionarea bunurilor
agen ilor economici, autorit ilor sau institu iilor publice .......................... 296
15. Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3103/2017 privind
aprobarea Reglement rilor contabile pentru persoanele juridice
f r scop patrimonial ................................................................................ 308
V. Legisla ia ordinii publice i privind eviden a locatarilor .................... 332
16. Legea nr. 61/1991 pentru sanc ionarea faptelor de inc lcare a unor
norme de convie uire social , a ordinii i lini tii publice, republicat ....... 332
17. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 97/2005 privind eviden a,
domiciliul, re edin a i actele de identitate ale cet enilor romani,
republicat (extras) .................................................................................. 339
VI. Legisla ia tehnic ................................................................................... 341
18. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor
de construc ii, republicat (extras) ........................................................... 341
19. Legea nr. 372/2005 privind performan a energetic a cl dirilor,
republicat ................................................................................................ 378
20. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 18/2009 privind cre terea
performan ei energetice a blocurilor de locuin e ...................................... 400
21. Ordinul nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 18/2009 privind
cre terea performan ei energetice a blocurilor de locuin e (extras) ......... 426 

Librarie.co foloseste cookies (doar minimul necesar pentru functionarea normala a site-ului si pentru comenzile plasate). Detalii aici